Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs

Yıldız Teknik Üniversitesi sürdürülebilirlik çalışmaları yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere altı ana başlık altında yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarının tamamı oluşturulan kampus.yildiz.edu.tr web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Ayrıca her yıl sürdürülebilirlik komisyonunca yıllık Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanıp yayınlanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amacına yönelik 17 maddeden oluşan YTÜ Sürdürülebilir Kalkınma Politikası oluşturulmuştur. YTÜ Sürdürülebilir Kalkınma Politikası oluşturulmuştur. Ayrıca sürdürülebilirlik faaliyetleri arasında yer alan «Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Yönergesi», «Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Politikası», eşitsizliklerin kaldırılması için hazırlanan «Gender Equality Plan», kampüsteki doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı «Life on Land» raporu hazırlanmış ve web sayfasında yayınlanmıştır.

YTÜ üniversitelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve ülkelerinin hedeflerine ulaşması için katkı sağlamalarına yönelik işbirliği içinde olduğu Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağı (UNSDSN) üye kuruluşlar arasına girmiştir.

 

YTÜ Greenstars Sürdürülebilirlik Modeli

Ülkemizin sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin temini için ortaya konulan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat ile uyumlu bir şekilde oluşturulan politika ve hedeflerine ulaşabilmesi için tüm kurumların gerekli dönüşümlerini gerçekleştirmesi ve kendi kurumsal politikalarını gerek ulusal gerekse uluslararası hedeflere uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.

Merkezi ve yerel kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı sektörlerdeki tüm kurumların, kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirilebilmesi için ortak politika ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanması, gerekli finansmanın tedariki ve ayrıca ilgili konularda denetimin sağlanması kurumların vizyon ve stratejilerini, “Çevresel, Ekonomik ve Sosyal” boyutlarda sürdürülebilirliğini sağlayarak şekillendirmesi ile mümkün olacaktır.

Kurumların iş süreçlerini ve yürüttükleri faaliyetleri ulusal ve uluslararası standartlara ve hedeflere uygun şekilde yürütmesi ve bu süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için YTÜ tarafından “YTÜ Greenstars Sürdürülebilirlik Modeli” oluşturulmuştur. Kurumlara YTÜ tarafından insan, ekonomi, çevre ve toplum eksenli gelişim izlemesi sağlanmakta Anahtar Performans Göstergeler (APG) ile kurumların süreç ve faaliyetleri sürdürülebilirlik çerçevesinde izlenmektedir. Göstergeler ile değerlendirilen kurum değerlendirme sonucuna göre «YTU-Greenstars Sertifikası» ile belgelendirilmektedir.

 
Dünyanın Geleceği İçin Sorumluluklarımızı Yerine Getiriyoruz

İklim değişikliğinin ve çevresel sürdürülebilirliğin gelecekte ciddi bir tehdit olacağı düşüncesiyle, geleceğe yönelik sorumlulukların bir parçası olma yolunda adımlar atıyoruz. Kampüs alanlarımızda düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobiliteyi yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları değerlendirmek, dünya standartlarında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirmek için planlamalar yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, kampüsümüz, ülkemiz ve tüm dünya için sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedef olarak görüyoruz.

Enerji Tasarrufuyla Çevre Koruma Bilincini Artırıyoruz

“İstanbul’da Sıfır Atık Belgesi” Almayı Kazanan İlk Devlet Üniversitesi Olan YTÜ, Atıkların Ekonomiye Kazandırılabilmesi ve Sürdürülebilir Bir Çevre Yaklaşımı İçin Çalışmalarına Devam Ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin çok da uzak olmayan bir gelecekte neden olacağı tahribat belki de pandemiden sonra dünyamızı bekleyen en büyük tehlike… Bu gidişe bir dur demek de sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla mümkün. Bunun bilincinde olan YTÜ, geleceğe yönelik sorumlulukların bir parçası olma yolunda adımlar atmaya başladı bile… YTÜ, sürdürülebilirliğin, araştırma-inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerinde de kilit bir rol oynadığını ve bu alanda yapılan çalışmalara hız verilmesi gerekliliğinin farkında… Hedef ise kampüs alanlarında düşük karbonlu araçlarla ulaşımı sağlamak, araçsız/mikro-mobiliteyi yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmak, atıkları değerlendirmek, dünya standartlarında eğitim ve araştırma tesisleri geliştirmek için planlamalar yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, Türkiye ve tüm dünya için sürdürülebilirliğe katkı sağlamak… Aslında gelecek nesiller için bu yükümlülükleri yerine getirmek herkesin ortak amacımız ve ortak taahhüdümüz olmalı diye düşünerek somut adımlar atan Yıldız Teknik Üniversitesi, toplumun her üyesinin bu çabada oynayacağı bir rolü olduğunu düşünüyor.

33

Davutpaşa Kampüsü’ndeki
Yeşil Alan Düzenlemesi

50

ton

Yağmur Hasadı Toplama
Tankı Kapasitesi

YTÜ, daha güzel bir gelecek için sürdürülebilirlik alanında dev adımlar atıyor.

 

En İyi ve Verimli Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Buradan hareketle, küresel zorluklara yönelik çözümler geliştirirken disiplinler arası iş birliği yaparak yeni fikirler üretmeye ve heyecan verici yenilikleri teşvik etmeye devam ediyor. YTÜ, inovasyon ve ticarileşme çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hidrojen enerjisi gibi sistemlerde inovatif çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor ve bu alanda dünyada öncü nitelikte faaliyetler gösteriyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği üzerindeki insan etkilerini araştırmaya ve politika geliştirmeye katkı sağlayarak sosyal projeler geliştiriyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlama yolunda ilerlemeler kaydediyor. Bu anlamda mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama, iklim bilimi, iktisat, işletme, halk sağlığı, politika geliştirme, tasarım ve iş alanlarındaki eğitim ve araştırma altyapısı, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına ilerlemeyi hızlandırmak için eşsiz bir kapasiteye sahip. Ayrıca YTÜ, daha sürdürülebilir bir kampüse giden kurumsal bir yolu modellemek için de çalışmalarına devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Planı, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kritik ve gerekli bir adım. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu’nu kuran Üniversite, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu’nun editörlüğünde “Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Raporu 2020” hazırladı.

2020 Yılının Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

YTÜ, sürdürülebilirlik faaliyetlerini sistemli ve planlı bir şekilde yürütebilmek amacıyla “Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu” kuruldu. Yıldız Teknik Üniversitesi çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını 2020 yılında “Sürdürülebilir Kampüs” odağına alarak www.kampus.yildiz.edu.tr adresinde açıkladı. Buna göre Akıllı, Yeşil, Engelsiz, Sürdürülebilir dört ana kavram ile temellendirilen sürdürülebilir hedeflerini paylaştı. Yeşil kampüs yaklaşımı ile bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirme, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, afet yönetimi, kendine yetebilen enerji sistemi, atık yönetimi, suyun korunması ile ekolojik farkındalık yaratarak sürdürülebilir kampüs özelliği taşıyor. 2016 yılından itibaren "Greenmetric Sürdürülebilirlik Endeksleri" doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi bu bağlamda çalışma konularını da Yerleşke ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Ulaşım, Eğitim ve Araştırma olarak belirledi.