Ana içeriğe atla

Akran Danışmanlığı

 Öğrenci Dekanlığı olarak üniversitemizin değerli öğrencileri için “Akran Danışmanlığı Programı”nı başlatmış bulunuyoruz. Birinci yıldan başlayarak her sınıf düzeyinde “Akran Danışmanlığı” ile öğrencilerimizin gelişim süreçleri dikkate alınarak onların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için akranları tarafından uygulanan önleyici ve geliştirici bir programın uygulanmasını yürütmektedir. Sistemli bir süreç olan akran danışmanlığı programı, ciddi bir eğitim sonrasında “akran danışmanı” olmaya hak kazanan gönüllü öğrencilerin üniversitemizdeki bu hizmetten yararlanmak isteyen diğer öğrencilere yardım edecekleri bir gönüllülük faaliyetidir. Bu programda “akran danışmanları” yardım etme sürecinde kullanılan teknikler konusunda eğitim alacaktır. Yardım etmede belli düzey yeteneği olan öğrenciler, sahip olduğu yetenekle birlikte almış olduğu eğitimle, klinik psikolog/psikolog/psikolojik danışman koordinatörlüğünde yardım almak için müracaat etmiş öğrencilere uyum süreci, akademik, sosyal ve çeşitli farkındalıklar kazandırmaya dönük konularda yardımcı olacaklardır.

Akran danışmanlığı programına gönüllü katılan, programın eğitimini başarıyla tamamlayan ve program koordinatörlüğünce seçilmiş Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri “Akran Danışman” dır. Akran danışmanlığı programına gönüllü katılan, programda belirtilen konuda yardım alma konusunda talebi olan, program koordinatörlüğünce seçilmiş Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri “Akran Danışan”dır.

  •  Aday akran danışmanlarının seçilmesi,
  •  Akran danışmanlığı eğitim programı ve program sonrası akran danışmanının belirlenmesi,
  •  Akran danışmanlarının akran danışmanlığı hizmetini sunması,
  •  Akran Danışmanlığı Program Koordinatörü tarafından akran danışanlara süreç boyunca geribildirim verilmesi
  •  Akran danışmanlığı programının tamamlanarak sonlandırılması.

Aday Akran Danışmanlarının Seçilmesi

Programa katılmaya gönüllü öğrencilerle mülakat yapılacaktır. Yardım konusuna uygun kriterlere sahip olan öğrenciler değerlendirme sonucunda “aday akran danışmanı” olacaklardır.

Akran danışmanı olmak için gönüllü öğrenci öncelikle yardım etme sürecinin temel ilkelerine bağlı kalmak zorundadır. Akran danışmanının dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, bedensel engel, yaş, yaşanılan yer ve bölge, sosyal sınıf, engelli olup olmama gibi durumlar açısından kesinlikle ayrımcı bir tutum içerisine girmemelidir. Bu konuda akran danışmanların eğitim programı süresince öğretilecek diğer etik kurallara da kesinlikle uyması zorunludur. Akran danışmanı, program koordinatörü ile birlikte oluşturulan onam formunu imzalayarak sözlü ve yazılı olarak söz verir.

Akran danışmanı olabilmek için aday adayının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Öğrencinin bulunduğu programdaki bir öğretim üyesinin tavsiyesine sahip olması,
  • Psikososyal ölçümlerde program standartlarına uygun puan aralığında olması,
  • Etik ilkelere değer vermesi,
  • Güvenilir ve sorumluluk sahibi olması
  • Akademik başarısının açılan programdaki standartlara uygun olması.