Ana içeriğe atla

YTÜ Rektörleri

Hazım Bey (1911-1913)

Kondüktör Mektebi’nin cebir ve aritmetik öğretmeni olan Hazım Bey, Kondüktör Mektebi’nin ilk müdürüdür. Görev dönemi Trablusgarp Savaşı ve ardından başlayan Balkan Savaşları’nın yaşandığı yıllara denk gelen Hazım Bey öğretimin sürmesini sağlamıştır.  

İbrahim Selahattin Bey (1913-1923, 1923-1931)

Yüksek Mühendis Mektebi Topoğrafya Bölümü'nden mezun olan İbrahim Selahattin Bey (1867-1932) aynı okulda 1911’de Refik Bey‘in (Refik Fenmen) yanında muavin olarak göreve başladı. 1913 yılında Kondüktör Mektebi’ne müdür olarak atanan İbrahim Selahattin Bey, zorlu savaş yıllarının ardından işgal döneminde de (1919-1922) öğretmeni olmayan derslerin yürütücülüğünü üstlenerek okulun kapanmadan öğretime devam etmesini sağladı. 1923 yılında Kondüktör Mektebi’nin, Gümüşsuyu’ndaki Yüksek Mühendis Mektebi’nin kullandığı binaya taşınmasıyla kurum adı değişerek Nafia Fen Mektebi oldu. İbrahim Selahattin Bey, Nafia Fen Mektebi’nde de 1931 yılına müdürlük yaptı.

Cevdet Erdemi Bey (1931-1935)

Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun olan Cevdet Bey (1872-1956) Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti üyesiydi. Nafia Fen Mektebi’ndeki müdürlük döneminde daha donanımlı fen memurları yetiştirilmesi gereği üzerine müfredat değişiklikleri yapılmasını planladı ve iki buçuk yıllık programın 6 ay uzatılarak 3 yıla çıkarılmasını sağladı. 5 Şubat 1935’te Diyarbakır’a mühendis olarak görev yapmak üzere tayin edilene kadar Nafia Fen Mektebi’nde müdürlüğünü sürdürdü.

İsmail Atıf Tansuğ (1935-1937, 1937-1960)

1923 yılında Yüksek Mühendis Mektebi’ne giren İsmail Atıf Tansuğ, 1927 yılında mezun oldu. Nafia Fen Mektebi’nde başladığı öğretmenlik ve yöneticilik yaşamının 25 yılını Teknik Okul müdürlüğünde geçirdi. Nafia Fen Mektebi’nin taşınmak zorunda kaldığı 1935 yılı baharında göreve başlayan Tansuğ, Teknik Okul’un kuruluşunda aktif rol üstlendi. Yıldız Kampüsünün iki önemli bellek mekânı; Mimarlık ile Makine Fakültesi binaları Tansuğ döneminde yapıldı. Okulun Bayındırlık Bakanlığı’ndan ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması, Elektrik, Mimarlık ve Harita- Kadastro Şubeleri’nin açılması yine Tansuğ döneminde gerçekleşti. Bilinen ilk kurum tarihçesini 1942-43 Yıllığı’nda kaleme alan Atıf Tansuğ, 25 yıllık görev süresiyle Yıldızlı kurumlar içinde müdürlük makamında en uzun süre görev yapmış kişidir.

Prof. Vakkas Aykurt (1960-1963, 1970-1973)

Öğrenimini Münih Yüksek Mühendis Okulu’nda tamamlayan Aykurt, 1940 yılı Kasım ayında Teknik Okul’a öğretmen olarak tayin edildi, 1951’de İnşaat Şubesi Şefi oldu. 1960 yılında müdürlüğe gelen Aykurt, 27 Mayıs 1960 sonrası yaşanan gerilimli dönemde müdürlüğü sürdürdü. Teknik Okul’un İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne dönüştüğü sırada bir yılda peş peşe 3 defa müdür değişimi olunca okul yönetiminin teşvikiyle ikinci kez göreve gelen Aykurt 1973’e kadar 3 yıl da İDMMA Başkanlığı yaptı.

Prof. Adnan Ergeneli (1963-1969, 1969-1970)

1933 yılında Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Ergeneli, 1950 yılında Teknik Okul’da göreve başladı. 1953 yılında Elektrik Şubesi Şefi oldu ve 1963 yılında seçimle Teknik Okul müdürlüğüne geldi. 1969 yılında Teknik Okul’un Akademi statüsü kazanmasının ardından Ergeneli, yeni adıyla İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin ilk başkanı oldu. 1981 yılında emekli olan Ergeneli, 1989’a kadar Yıldız Üniversitesi’nde derslere girmeyi sürdürdü.

Prof. Emin Necip Uzman (29.01.1970-09.04.1970)

1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1951 yılında Teknik Okul’da göreve başlayan Uzman, ertesi yıl Mimarlık Şube Şefi oldu. Adnan Ergeneli’nin istifasının ardından İDMMA Başkanlığı’na gelen Necip Uzman bu görevde 3 ay kalabildi. 1973 yılında emekli olsa da 1986 yılına kadar Yıldız Üniversitesi’nde derslere girmeye devam etti.

Prof. Selçuk Somer (09.04.1970-01.09.1970)

1942 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi Makine Bölümü’nden mezun olan Somer, 1958 yılında Teknik Okul’da göreve başladı ve Motor ve Motorlu Taşıtlar Kürsüsü’nde yer aldı. 1970’te İDMMA Başkanı oldu ancak 5 ay sonra görevden ayrıldı. Somer 1978 yılına kadar aynı kürsüde derslere devam etti.

Prof. Süreyya Yarasa (01.09.1970-16.12.1970)

1935 yılında Fransa’da Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'espace isimli havacılık okulundan uçak mühendisi olarak mezun oldu. 1937-1939 arasında Kayseri Uçak Fabrikası’nda İş Hazırlama büro şefi olarak çalıştı. Fabrika kapatıldıktan sonra İstanbul’a dönen Yarasa 1951 yılında Teknik Okul’da derslere girmeye başladı. Selçuk Somer’le birlikte Motor ve Motorlu Taşıtlar Kürsüsü’nde görev alan Süreyya Yarasa, 1970 yılının son 3 ayında İDMMA Başkanlığı yaptı ve kısa süre sonra istifa etti.

Prof. Muzaffer Sağışman (1973-1977)

1943 yılında savaş ortamında Dresden’de Die Technische Hochshule isimli teknik okuldan makine mühendisi olarak mezun oldu. 1945 yılında yurda dönerek doktor mühendis olarak Devlet Demiryolları’nın Ankara- Sivas demiryolu projesinde çalıştı. 1948 yılında asistan olarak başladığı Teknik Okul’daki akademik yaşamında bir dönem İDMMA’ya bağlanan Vatan Mühendislik Okulu’nun yürütücülüğünü üstlendi.  Bir yandan da İDMMA’daki İmal Usulleri ve Makine Kürsüsü’nde yer aldı. Sağışman 1973-77 yılları arasında dört yıl süreyle İDMMA Başkanlığını yaptı.

Prof. Süha Toner (1977-1982, 1982-1992)

1949 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden yüksek mimar olarak mezun oldu. On yıl kadar serbest mimarlık yapan Toner, 1959 yılında Teknik Okul’a asistan olarak girdi. İDMMA’nın kurulmasının ardından 1969'da doçent, 1971'de profesör oldu ve 1977 yılında da İDMMA Başkanlığı’na seçildi. Görevdeyken yaşanan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1982 yılında çıkarılan kanunla tüm akademiler üniversitelere dönüştürülünce Yıldız Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1992 yılında emekli olana kadar görevde kalan Süha Toner, özellikle kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılması konusunda etkili oldu.

Prof. Dr. Turgut Uzel (1992-1996)

1964 yılında Teknik Okul’un Harita-Kadastro Bölümü'nden mezun olan Uzel, 1964’te yüksek lisansını tamamladı. 1972 yılına kadar çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra 1972’de ikinci lisans eğitimine başladı ve 1976’da İDMMA İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. 1979'da doçent, 1988 yılında ise profesör oldu. 1978-81 yılları arasında Süha Toner’in başkanlığı döneminde yardımcılığını üstlenen Uzel, 1984-1988 yıllarında Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü, 1988-1992 yıllarında Mühendislik Fakültesi dekanlığı yaptıktan sonra çıkarılan bir kanunla kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ilk rektörü oldu. Tüm akademik yaşamı Yıldızlı kurumlarda geçmiş Uzel 2000 yılında emekli oldu.

Prof. Dr. Ayhan Alkış (1996-2004)

1969 yılında Teknik Okul’un Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1970’te İDMMA bünyesinde asistan olarak göreve başladı. Doktorasını Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 1978'de doçent, 1989 yılında da profesör oldu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne seçilen Alkış bu görevi iki dönem sürdürdü. Davutpaşa Kışlası’nın kuruma tahsisinin yanı sıra Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’nin kurulmaları Alkış dönemi içinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Durul Ören (2004-2008)

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde mezun olan Ören 1971 yılında İDMMA bünyesindeki Fizik kürsüsüne asistan olarak girdi. 1975’te Yeterlik Tezi’ni savundu, 1979 yılında da doçent oldu. 1994’te Fizik Bölümü Başkanı, 1998’de ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. 2001’de ikinci kez dekan seçilen Ören, 2004 yılında rektör oldu ve 2010 yılında emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. İsmail Yüksek (2008-2016)

1985 yılında lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Yüksek, aynı kurumdan Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. 1986 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladıktan sonra, 1995’te öğretim görevlisi, 1996’da yardımcı doçent, 1999’da ise doçent oldu. 2003-05 arasında Makine Fakültesi dekan yardımcılığı yapan Yüksek, 2007 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2008 – 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. 22 Aralık 2016 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Prof. Dr. Bahri Şahin (2016-2020)

1978 yılında Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini 1979 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı Enerji Programı’nda tamamladıktan sonra doktorasını da 1985’te İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Nükleer Teknoloji Programı’nda yaptı. 1979’da YTÜ’de araştırma görevlisi, 1983’te öğretim görevlisi, 1986’da yardımcı doçent, 1989’da ise doçent oldu. 1988-1999 yılları arasında bölüm başkan yardımcılığı, 1992-2007 yılları arasında ana bilim dalı başkanlığı, 1999-2009 yılları arasında bölüm başkanlığı yapan Şahin, 2009 yılında YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev aldı ve 2016 yılında YTÜ rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz (2020-halen)

1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden mezun olan Yılmaz, Belçika Von Karman Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği’nde de doktorasını tamamladı. 2008-2013 yılları arasında YTÜ’de rektör yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği, Teknoloji Transfer Ofisi ve ABD/Silikon Vadisi Star Camp Kuluçka Merkezi kurucu yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2011-2013 yılları arasında Türk Loydu Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Eksperler ve Sörveyörler Meslek Komitesi Başkanlığını üstlendi. 2013-2018 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlük görevini yürüten Yılmaz, 2020 Ağustos’unda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 8. dönem Rektörü, tüm Yıldızlı kurumlar içindeyse 23. yönetici olarak göreve geldi.