Ana içeriğe atla

Davutpaşa Kampüsü

İnovasyonu Teşvik Eden Sürdürülebilir Kampüs

Bilgi Toplumunun Önderleri Olacak Öğrenciler Yetiştiriyor

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümlerinden oluşuyor. 100 akademisyeni ile Fakülte, bilgi toplumunun önderleri olacak öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirme vizyonu ile hayatına devam ederken bir yandan da öğrencilerine yaratıcı düşünme, problem çözme, sorumluluk alma, takım çalışması yapma gibi beceriler de kazandırıyor.
 

Ülke Gereksinimlerine Cevap Veren Mühendisler Burada

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Elektrik-Elektronik Fakültesi 145 akademisyeni ile ülke gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimi ve deneyimine sahip mühendisler yetiştiriyor.
 

Analiz ve Sentez Yapan Öğrenciler

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümlerini bünyesinde topluyor. Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir fakülte olmak için eğitimlerine devam eden Fen-Edebiyat Fakültesi, 305 akademisyeni ile evrensel değerlerle donanmış, kendini sürekli yenileyen, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı öğrenciler yetiştiriyor.

 

Evrensel Düzeyde Eğitim Standartları Burada

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat, İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden oluşan Fakülte, kurulduğu 1992 yılından bu yana özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyacağı, toplumu gözlemleyebilen, girişimci, yenilikçi ve duyarlı bireyler yetiştiriyor. 112 akademisyeni ile eğitim hayatına devam eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, evrensel düzeyde eğitim standartlarını takip ediyor, Sosyal Bilimler alanında bilimsel araştırma kalitesinin yükseltilmesine öncülük ediyor.

 

İnşaat Sektöründe Kaliteyi Uluslararası Düzeyde Artırıyor

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Fakülte’nin 165 kişilik seçkin akademisyen kadrosu öğrencilerine, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinden süzülen kuramsal bilgilerin ışığı altında, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttükleri projelerden kazandıklarını, uygulamaya yönelik deneyimlerini aktarıyor. İnşaat Fakültesi, kalitenin uluslararası düzeyde artırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine öncülük ediyor.

 

Yüksek Kalitede Mühendisler Yetiştiriyor

Kimya-Metalurji Fakültesi

Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Fakülte, üst düzey nitelik ve bilgilerle donatılmış, laboratuvar imkânları ile tecrübeli, yüksek kalitede mühendisler yetiştiriyor. Kimya Metalürji Fakültesi, 160 kişilik akademisyen kadrosu ile endüstri ile iç-içe araştırma projeleri yürüterek ülke kalkınmasına üst düzeyde katma değer sağlıyor. Modern cihazlarla donatılmış olan laboratuvarlarında kamu ve özel sektörün talep ve ihtiyaçlarına yönelik, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YTÜ Araştırma Fonu ve uluslararası destekli projeler çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor.

 

Disiplinler Arası Çalışma Yetisi Kazanmak İçin…

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı, Müzik ve Sahne Sanatları ile Sanat Bölümlerinden oluşan Fakülte, toplumsal dinamiklerini tanıyan, kültür değerlerini temel alan, evrensel değerlerden haberdar, yeniliklere açık, teknik ve ilmi gelişmeleri yakından takip edebilen, sanat ve tasarım alanında özgün ve yeni projeler üretebilen, sanat eserini insanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilen ve disiplinler arası çalışabilen öğrenciler yetiştiriyor. 1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi, 65 akademisyeni ile eğitime devam ediyor.

 

Pratiğe Yönelik Eğitim Modeli

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Havacılık Elektroniği Bölümü’nü bünyesinde barındıran Uygulamalı Bilimler Fakültesi, uygulama, araştırma ve geliştirme yönü kuvvetli, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, sürekli öğrenmeyi benimsemiş, kritik düşünme ve etkin karar verme becerilerine sahip, ekip çalışmalarına yatkın, ülkesine ve insanlığa faydalı, duyarlı ve yenilikçi bireyler yetiştiriyor. 7 akademisyeni ile öğrencilerine eğitim veren Fakülte, pratiğe yönelik eğitim modeli ile diğer fakültelerden kendisini ayırıyor.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
  • Türk Dili,
  • Enformatik ve
  • Beden Eğitimi Bölümleri,

Rektörlüğe bağlı olarak eğitim-öğrenim hayatlarına devam ediyor.

 

Sorgulayıcı ve Etik Değerleri Özümseyen Bireyler Yetişiyor

Enstitüler

YTÜ Enstitüleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak eğitim veriyor. Fen Bilimleri Enstitüsü, sürdürülebilir mükemmellik ve inovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü ise kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve iş birliğine önem veren, disiplinler arası iş birliği ile projeler üreten, lisansüstünde uzmanlığa yönelik öğrenim veren, eğitimde ve öğretimde çağdaş ve güçlü teknolojik bir altyapıyı oluşturmaya çalışan, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin üretilmesine çalışan sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek amacıyla çalışıyor.