Ana içeriğe atla

Akreditasyon Süreci

Fakültelerimiz lisans programları ile Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, MÜDEK, EPDAD, MİAK, FEDEK ve PEARSON Akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmektedir. 2019 yılında 6 programı akredite olan üniversitemiz, 2020 yılında 7, 2021 yılında 27 programı ile akredite olarak, akreditasyonda da lider üniversite konumuna gelmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle -başvurabileceği akreditasyon kuruluşu olan- programlarının %66’sı akredite olan üniversitemizin, 2022 yılında %78’i, 2023 yılında tamamının akredite olması hedeflenmiştir.

Akreditasyon uzun soluklu bir süreç olup başta öğrencilerimiz ve mezunlarımız olmak üzere, öğretim üyeleri, idari personel, işveren, kamu ve özel sektörün temsilcilerinin yer aldığı iç ve dış paydaşlarımız bu sürece dahil edilmektedir. Akreditasyon kuruluşlarınca belirlenen ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığı, titiz değerlendirmeler sonucunda tespit edildikten sonra programların akreditasyon kararları alınıp belgelendirilmekte ve ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmaktadır.

Programlarımızın akredite olması, öğrencilerimizin mezuniyet belgelerinin uluslararası düzeyde de tanınır olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin MÜDEK tarafından akredite olan Mühendislik programlarının mezuniyet belgeleri, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık dahil 15 Avrupa ülkesi ile ABD, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Kanada olmak üzere 20 ülke tarafından tanınmaktadır.

#AkreditasondaLiderYTÜ