Ana içeriğe atla

Bologna Süreci

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 48 üye ve aday ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir süreçtir.

Bologna Sürecinin oluşturmayı amaçladığı Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğretim görmek ya da çalışmak için yine bu alan içerisinde kolayca dolaşabileceklerdir.  Bu süreçle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere, Avrupa gerek yükseköğretim gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerine göre daha tercih edilir bir hale getirilmek istenmektedir.

Bologna Süreciyle hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişim kolaylaştırılması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının arttırılması planlanmaktadır.

Bologna Süreci’nin temel hedefleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

  • Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak. (Bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulaması yapılmaktadır.)
  • Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı sisteme geçmek.
  • Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulamak.
  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.
  • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.
  • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek

Yıldız Teknik Üniversitesi bu amaçlar doğrultusunda tüm programlarını ve derslerini Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi uyarınca yeniden düzenlemiştir. Bu durumun göstergesi olan ECTS Label (AKTS Etiketi) ve DS Label (Diploma Eki Etiketi) 2013 yılının Haziran ayında AB’nin ilgili komisyonları tarafından Üniversitemize verilmiştir. Bologna Süreci bu tarihten itibaren sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda kendini yenilenerek ve güncellenerek Üniversitemizde başarı ile uygulanmaktadır.