Ana içeriğe atla

Yıldız Kampüsü

Sosyal İmkanlarıyla Yaşayan Bir Kampüs

Denizcilik Alanında Nitelikli Mühendisler Yetiştiriyor

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Türkiye’nin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ihtiyacını karşılamak için 1967 yılında kurulan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, yarım asırlık geçmişiyle bu alanda eğitim veren en köklü iki kurumundan biri. Bunun yanı sıra gemilerde çalışacak mühendis ihtiyacını karşılamak için 2008 yılında “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü” kuruldu. Bu iki bölüm, 2009 yılında Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi çatısı altında birleştirildi. 65 akademisyeni ile Fakülte, hem Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli mühendis yetiştirme sürecine olumlu katkıda bulunuyor hem de denizcilik alanındaki etkinliğini artırarak insan kaynaklarının daha verimli biçimde kullanılmasına imkân sağlıyor.

Sürekli Gelişerek, Yüksek Teknoloji Üretiminde Öncü Mühendisler Yetiştiren Fakülte

Makine Fakültesi

Üretimsel dönüşüm ve gelişimin aslî unsurlarından biri olan yüksek teknolojili ürün üretimi misyonunun yapıtaşlarından olan nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için 1937 yılından itibaren çalışmalarını sürdürmekte olan Makine Mühendisliği Bölümü ile Eğitim-Öğretim hayatına yön veren kurumumuz, 1993 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünün de kurulmasıyla Makine Fakültesi çatısı altında toplanmıştır. 2007 yılında kurulan Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile çağın gerekliliklerini yakalayan ve çağın ötesinde olmayı amaçlayan fakültemiz, bünyesinde yer alan 171 kişilik akademik kadrosu ile sanayinin teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarına yön verebilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, araştırmacı, analiz ve sentez becerisi gelişmiş, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan mühendisler yetiştirmeye devam etmektedir.

Kuram, Teknoloji Geliştirme Ve Uygulamada Kanıtlanmış Tecrübe

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Kültürel Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden oluşan Mimarlık Fakültesi, 129 akademisyeni ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma, kuram ve teknoloji geliştirme ile uygulama alanlarında kendini kanıtlamış öncü bir fakülte olmak için çalışmaya devam ediyor.