Ana içeriğe atla

Senato

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, ve enstitü müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
 • Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
 • Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
 • Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
 • Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
 • Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
 • Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
 • Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
 • Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
 • Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
 • Kanunlarla verilen görevleri yapmak.
 
Rektör

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

 • Rektör Yardımcıları

  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA
  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU
  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA 

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN

 • Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU

 • Elektrik-Elektronik Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN

 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Serkan EKİNCİ

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Salim YÜCE

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Halit KESKİN

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Salih DURER

 • İnşaat Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Uğur DOĞAN

 • İnşaat Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Ahmet DEMİR

 • Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

 • Kimya-Metalurji Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Enes DERTLİ

 • Makine Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

 • Makine Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Zehra YUMURTACI

 • Mimarlık Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

 • Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Sırma TURGUT

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Ayrin ERSÖZ

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr. Ersoy ÖZ

 • Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

  Prof. Dr. Murat DONDURAN

 • Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

  Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN

 • Temiz Enerji Teknolojileri Enstitü Müdürü

  Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN

 • Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

  Doç. Dr. Suzan KAVANOZ

 • Raportör

  Ahmet Yüksel KARAHAN (Genel Sekreter)