Skip to main content

Senate

The Senate is the university's top decision-making body on academic matters. The Senate consists of vice-rectors, deans, and institute directors, one faculty member to be elected by faculty members from each faculty for three years, and up to three directors to be selected from among the directors of vocational colleges. The secretary general attends senate meetings and acts as a rapporteur without voting rights. The university student representative can participate in meetings other than academic promotion and appointment issues as non-voters. The Senate convenes at the urging of the rector at least twice in each academic year.

The duties and powers of the Senate are as follows:
 • To decide on the strategic plan in universities without a university council,
 • To issue the regulations of the university under the provisions of this law,
 • To decide to propose the establishment of faculties, institutes, research institutes, and conservatories within the university,
 • To decide on the establishment of vocational schools, research and application centers, departments, and majors of arts and sciences within the university,
 • To decide the curriculum of the higher education units within the university,
 • To decide on expropriation on behalf of the university, purchase of the real estate, the establishment of real rights in favor of third parties on real estate owned by the university,
 • To decide on the academic calendar of the university,
 • To determine the criteria to be based on academic upgrades of the university,
 • To determine the award of an honorary doctorate,
 • To discuss the objections made to the decisions taken by the faculty board,
 • to perform the duties given by law
 
Rector

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

 • Vice-Rectors

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA (Yönetim)
  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU (Eğitim-Öğretim)
  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA (Araştırma-Planlama)
  Prof. Dr. Uğur DOĞAN (Bilgi İşlem, Altyapı ve Planlama Faaliyetleri)

 • Dean of the Faculty of Education

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Representative of the Faculty of Education 

  Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN

 • Dean of the Faculty of Electrical and Electronics Engineering

  Prof. Dr. K. Nur BEKİROĞLU

 • Representative of the Faculty of Electrical and Electronics Engineering

  Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN

 • Dean of the Faculty of Shipbuilding and Maritime Affairs

  Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

 • Representative of The Faculty of Shipbuilding and Maritime Affairs

  Prof. Dr. Fahri ÇELİK

 • Vice Dean of the Faculty of Arts and Sciences

  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

 • Representative of the Faculty of Arts and Sciences

  Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN

 • Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

  Prof. Dr. Halit KESKİN

 • Representative of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

  Prof. Dr. Salih DURER

 • Dean of the Faculty of Civil Engineering

  Prof. Dr. Şükrü ERSOY

 • Representative of the Faculty of Civil Engineering

  Prof. Dr. Ahmet DEMİR

 • Dean of the Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

  Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

 • Representative of the Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

  Prof. Dr. Enes DERTLİ

 • Dean of the Faculty of Mechanical Engineering

  Prof. Dr. İhsan KAYA

 • Representative of the Faculty of Mechanical Engineering

  Prof. Dr. Zehra YUMURTACI

 • Dean of the Faculty of Architecture

  Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

 • Representative of the Faculty of Architecture

  Prof. Dr. Sırma TURGUT

 • Dean of the Faculty of Arts and Design

  Prof. Dr. Turan SAĞER

 • Representative of the Faculty of Arts and Design

  Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

 • Vice Dean of the Faculty of Applied Sciences

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

 • Representative of the Faculty of Applied Sciences

  Prof. Dr. Ersoy ÖZ

 • Director of the Institute of Graduate Studies in Social Sciences

  Prof. Dr. Murat DONDURAN

 • Director of the Institute of Graduate Studies in Science and Engineering

  Prof. Dr. Zeynep IŞIK

 • Director of the School of Foreign Languages

  Doç. Dr. Suzan KAVANOZ

 • Director of Vocational Schools

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Deputy Director of the Vocational School of National Palaces and Historical Buildings.

  Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

 • Reporter

  Ahmet Yüksel KARAHAN (Secretary General)

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, ve enstitü müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
 • Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
 • Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
 • Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
 • Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
 • Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
 • Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
 • Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
 • Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
 • Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
 • Kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Senato Toplantı Tutanakları