Ana içeriğe atla

Savunma Teknolojileri

Savunma Sanayine Hizmet Eden Yüksek Teknoloji ile Donatılmış Laboratuvarlar

Tüm Ar-Ge Çalışmalarımıza Labsis’ten Ulaşılabilir

Köklü geçmişi ve güçlü altyapısı ile Yıldız Teknik Üniversitesi bir Ar-Ge üniversitesi. Bu anlamda güçlü bir laboratuvar ağına sahip olan YTÜ’de malzemeden biyoteknolojiye, enerjiden yapay zekâya ve ulaşıma kadar pek çok konunun çalışıldığı araştırmalar yürütülüyor ve bunlara labsis.yildiz.edu.tr adresinden açık bir şekilde ulaşılabiliyor.

Merkez Laboratuvarı

YTÜ Merkez Laboratuvarı, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanakları geliştirmek için çalışıyor. Yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapıyor ve araştırma kurumları ile Ar-Ge konularında ortaklıklar oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlıyor. Ayrıca, YTÜ’nün proje yürütme potansiyelini artırarak, patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturuyor.

30

M

TL

Hidrodinamik Araştırma Merkezi ve
Laboratuvarı Yatırım Tutarı

65

Aviyonik Mühendisliği Programı’na
Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Hidrodinamik Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı’nda, savunma amaçlı deniz araçlarının manevra ve hidrodinamik testleri yapılacak.

Türkiye’de tek: Hidrodinamik Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı

Bu kapsamda, 2019 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile YTÜ bünyesinde başlanan ve savunma sanayine hizmet vermesi planlanan “Hidrodinamik Araştırma Merkezi” ve laboratuvarı kurulum projesi de tamamlanmak üzere. Hâlihazırda kullanılan Hidrodinamik Laboratuvarı 5.000 m2 kapalı alana kurulmuş 37mx30.6m boyutlarındaki modelleme ve deney havuzu ilgili yatırım kapsamında modernize ediliyor. Bir kenarı boyunca snake tipi düzensiz dalga üreteçleri yerleştirilerek ticari ve askeri amaçlı gemiler, kıyı ve deniz yapıları, açık deniz platformları, denizaltı boru ve enerji hatlarının tasarımı ile manevra ve hidrodinamik testleri yapılması hedefleniyor. Özellikle savunma sanayinin talep ettiği platformların gemi, denizaltı, açık deniz yapılarının tasarım ve üretim aşamasında gerekli olan test ve deneylerin yapılması, Türkiye’nin bilgi birikiminin ve sırlarının korunması anlamına da geliyor. Yaklaşık 30 milyon TL’yi bulan bu yatırım ve laboratuvar, kurulması planlanan enstitünün eğitim-öğretimi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak.

Aviyonik Mühendisliği Programı Kısa Sürede Çok İlgi Gördü

YTÜ, dış paydaşları ile birlikte kurgulanan programların oluşturulması ve yürütülmesinde oldukça başarılı… Bu amaçla 2018 yılında Türkiye’nin en önemli savunma sanayi firmalarından Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile birlikte kurgulanan çok disiplinli “Aviyonik Mühendisliği” programı başlatıldı ve aradan geçen kısa süre içinde kayıtlı öğrenci sayısı 65’e ulaştı. Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ)’nin fikir, proje ve uzman öğretim elemanı desteği ile devam eden bu program başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

YTÜ, Savunma Sanayi’ne daha çok katkıda bulunmak amacıyla iş birliklerine de imza atıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın öncelik verdiği alanlardan biri olan Savunma Teknolojileri kümelenmesi için yetkinlik analizleri yapılan YTÜ’de, öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi.