Ana içeriğe atla

Öğrenci Dekanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, odağına öğrencisini alarak birinci sınıftan itibaren lisans eğitiminde, lisansüstü eğitim düzeyinde ve mezun olduğunda da destek vermek üzere 2017 yılında kurulmuştur. 110 yıllık köklü tarihi içinde akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerinin sosyal açıdan gelişimleri için ÖREM, YTÜ Vakfı, YÜMFED, YTÜMED gibi dernekler ve vakıf aracılığı ile yapılan çalışmalar böylece kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Öğrenci Dekanlığı’nda çalışmalar dekan, 2 dekan yardımcı ve dekan sekreteri ile yürütülmektedir. Öğrenci Dekanlığı bünyesinde, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Akran Danışmanlığı Birimi, Birinci Yıl Deneyimi, Kültür-Sanat-Tasarım-Spor Mentörlüğü bulunmaktadır.

Üniversite yaşamı boyunca lisans ve lisansüstü öğrencilerin sorunlarını çözmekte gereken desteği vererek huzurlu, verimli ve başarılı bir zaman geçirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Akademik kaynaklar, erişilebilirlik, kariyer, okul kuralları ve yasal, mali ve yönetim konularında destek ve yardım, sağlık ve danışmanlık kaynakları, güvenlik, öğrenci topluluklarının birliktelikleri alanlarında hizmet vermekte ve iletişim sağlamaktayız.

Değerlerimizle hedeflerimizi/amaçlarımızı gerçekleştirmek için “Yıldızlı birlikte üretir” sloganımızdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin vizyon ve misyonunda tanımladığı değerler, Öğrenci Dekanlığı'nın temel değerleridir. Bu değerler içinden “EŞİTLİK, DÜRÜSTLÜK, ETİK, İŞ BİRLİĞİ” ne odaklanmak öncelikli hedeftir. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının amacı; akademik çalışmaları yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, işbirlikçi, birbirine bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek öğrenciler topluluğu oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Tüm bu değerler SÜRDÜRÜLEBİLİR ve KAPSAYICI TOPLUM olmanın gerekliliğidir.