Ana içeriğe atla

Akademisyenlerimizin Başarıları

1

YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Taylan Yetkin, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Kozmik Nötron Tespiti Için Sintilasyon Tozları Ve Optik Ortamların Potansiyelinin Araştırılması" başlıklı projesiyle kozmik nötronları algılamak için gazlı dedektörlere alternatif olarak toz sintilatörleri ve ince optik ortamları kullanarak bir dedektör sistemi geliştiriyor.

Bu yaklaşım, katı hal nötron monitörlerinin zorlu ortamlarda daha esnek bir şekilde konuşlandırılmasına olanak sağlıyor. Proje, yüksek enerjili protonları ölçmek için kullanılan nötron monitörleri ile kozmik nötron olaylarını izlemekte ve erken uyarı sağlıyor. Bu amaçla, gaz bazlı dedektörlerin dezavantajlarını içermeyen alternatif malzemeler araştırılıyor. Bu yaklaşım, dedektörlerin geometrisini esnek bir şekilde tasarlama ve özelleştirme olanağı sunuyor.


Prof. Dr. Taylan Yetkin from YTU Department of Biomedical Engineering won prestigous TÜBİTAK 1001 fund supporting his project entitled “Investigation of the Potential of Scintillation Powders and Optical Media for Cosmic Neutron Detection”.

In the project it is aimed to develope a detector using powder scintillators and thin optical media for cosmic neutron detection, offering an alternative to gas-based systems. This method enables adaptable solid-state neutron monitors for tough conditions, aiming to measure high-energy protons and give early warnings. The design also allows for flexible detector geometry customization.

2

YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendilsipi Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Shahen Shah, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projesi desteklenen "Yapay Zeka Aracılığıyla 5G ve Sonrasındaki Güvenilir ve Verimli İHA İletişimi için Küme Tabanlı İş Birlikli Massive Mimo Özellikli Hibrit Mac Protokolü Tasarımı" başlıklı projesiyle, yapay zeka aracılığıyla 5G ve sonrasındaki güvenilir ve verimli İHA iletişimi için küme tabanlı işbirlikli massive MIMO özellikli hibrit MAC protokolü tasarlıyor. Bu sistem, bir depremde kurtarma operasyonlarına yardımcı olacak bir acil durum iletişim sistemi gibi afet yardımı sağlayacak.


Assoc. Prof. Dr. Shahen Shah from YTU Department of Electronics and Communication Engineering won prestigous TÜBİTAK 1001 fund supporting his project entitled “Cluster-based cooperative massive MIMO-enabled hybrid MAC protocol design for reliable and efficient UAV communication in 5G and beyond through artificial intelligence”.

In the project it is aimed to desing a cluster-based cooperative massive MIMO-enabled hybrid MAC protocol for reliable and efficient UAV communication in 5G and beyond through artificial intelligence. This system will provide disaster relief such as an emergency communication system to assist rescue operations in an earthquake.

1

YTÜ Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilimler Eğitimi üzerine çalışan öğretim üyemiz Prof. Dr. Mustafa Sağdıç, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Olası İstanbul Depremi, Afete Müdahale Sürecinde Eğitimin Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi" başlıklı projesiyle İstanbul için güncel deprem senaryolarına uygun olarak ve pilot uygulama ilçesindeki okulların farklı lokasyon özellikleri dikkate alınarak afete müdahale sürecinde okulların eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, alternatif kullanım olanaklarını araştırıyor. Ayrıca, afete müdahale sürecinde acil durumun niteliğine uygun kapsamlı bir eğitim planı da hazırlıyor.


Prof. Dr. Mustafa Sağdıç from YTU Department of Social Sciences Education won prestigous TÜBİTAK 1001 fund supporting his project entitled “Sustainability of Education in the Possible İstanbul Earthquake Disaster Response Process”.

In the project it is aimed to investigate the alternative usage possibilities of schools in the disaster response process in addition to educational activities in accordance with current earthquake scenarios for Istanbul and taking into account the different location characteristics of schools in the pilot application district.

1

25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, 1984 oyunu ile 'Yılın En Başarılı Koreografi Adayı' Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Tan Temel ve aynı oyunla 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayı' Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü yüksek lisans öğrencimiz Barış Ayas oldu! 

At the 25th Yapı Kredi Afife Theater Awards, our Music and Performing Arts Department faculty member Prof. won the 'Most Successful Choreography Candidate of the Year' with his 1984 play. Dr. Tan Temel and our graduate student from the Department of Music and Performing Arts, Barış Ayas, became the 'Most Successful Actor of the Year in a Supporting Role Candidate' with the same play!

1  2

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Devrim YAZICI ve Dr. Öğretim Üyesi  Macide CANTÜRK RODOP Türk Fizik Derneği (TFD) tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.


Prof. Dr. Devrim YAZICI and Dr. Macide CANTÜRK RODOP, faculty members of the Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, were awarded the Honour Award by the Turkish Physics Association (TFD).

1

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Bülent Bayram, InsectAI Cost Aksiyonu Yönetim Kurulunda

InsectAI COST Aksiyonu, böcek popülasyonlarındaki dikkate değer düşüşe karşı koymak için ulusal ve kıtasal düzeyde böcek izleme ve korumayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu Aksiyon, Avrupa çapında araştırmalara öncülük etmek, inovasyonu teşvik etmek ve araştırma kapasitesini geliştirmek için görüntü tabanlı yapay zeka teknolojilerinde uzmanlaşmış araştırmacıları ve paydaşları bir araya getirecektir.

Böcek popülasyonlarında küresel çapta görülen endişe verici azalma göz önüne alındığında, etkili koruma stratejileri geliştirmek için bu düşüşün arkasındaki dinamikleri ve itici güçleri etkin bir şekilde anlamak zorunludur. Aksiyon; standart ve düzenli olarak güncellenen durum göstergelerinin geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir biyoçeşitlilik için çaba göstermektedir. Ayrıca, düzenleyeceği workshop ve hackathon gibi etkinliklerle görüntü toplama donanımlarını geliştirmeye, görüntü işleme yaklaşımlarını standartlaştırmaya ve verileri eyleme dönüştürülebilir iç görülere dönüştürmek için veri analizi ve entegrasyonu alanında inovatif çözümlere odaklanacaktır.


Our YTU Surveying Engineering Department Faculty member Prof. Dr. Bülent BAYRAM is on the Board Of InsectAl Cost Action!

The InsectAI COST Action aims to promote insect monitoring and conservation at national and continental levels to counter the remarkable decline in insect populations. This Action will bring together researchers and stakeholders specializing in image-based artificial intelligence technologies to lead research, stimulate innovation and improve research capacity across Europe.

Given the alarming decline in insect populations globally, it is imperative to effectively understand the dynamics and drivers behind this decline to develop effective conservation strategies. Action; strives for sustainable biodiversity through the development of standardized and regularly updated status indicators. In addition, it will focus on improving image acquisition hardware, standardizing image processing approaches, and innovative solutions in the field of data analysis and integration to transform data into actionable insights through events such as workshops and hackathons.

1

ICOMOS Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Yönetim Kurulu'na YTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL seçildi.


YTU Faculty of Architecture faculty member Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL was elected to the Executive Board of ICOMOS International Council on Monuments and Sites.

1

YTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Nur URFALİOĞLU UNESCO "Yaşayan İnsan Hazineleri" kriterleri ile değerlendirilen Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri Bilim Onur Dalı Ödülü'ne layık görüldü.


YTU Department of Architecture faculty member Prof. Dr. Nur URFALIOĞLU was awarded the International Özkan Mert Onur Awards Science Honour Branch Award, which is evaluated by UNESCO "Living Human Treasures" criteria.

1

Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. M. Zeki DURAK Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı görevine atanmıştır.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Murat ÇEMBERCİ GOSB Teknopark Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.


 

2

Cumhuriyetimizin 100. , Üniversitemizin 112. Yılına Bir Armağan

Üniversitemiz Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Surkay D. AKBAROV ve İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Zafer Kütüğ tarafından yürütülen, Okan Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Yousaf ANWAR a ait doktora tez çalışması, hakemlerce kitap olarak basılmasına layık görülmüş ve saygın yayınevi Springer tarafından yayınlanmıştır.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43629-1


A gift to the 100th Anniversary of Our Republic and 112th Anniversary of Our University

The doctoral thesis of Dr. Yousaf ANWAR from Okan University, conducted by Prof. Dr. Surkay D. AKBAROV, faculty member of the Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, and Dr. Zafer Kütüğ, faculty member of the Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Faculty of Construction, has been deemed worthy of being published as a book by the referees and published by the respected publishing house Springer. Dr. Yousaf ANWAR from Okan University was deemed worthy of being published as a book by the referees and published by the prestigious publishing house Springer.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43629-1