Ana içeriğe atla

SMARTPOL Projesinin Kick-off Etkinliği Gerçekleştirildi.

MARTERA-Era-Net ve TÜBİTAK tarafından fonlanan ve üniversitemizin koordinatörlüğünü üstelendiği SMARTPOL projesinin yıllık ilk değerlendirme toplantısı 22.09.2023 tarihinde Davutpaşa Kampüsü’ndeki Tarihi Hamam’da gerçekleştirildi.

Projenin partnerleri Yıldız Teknik Üniversitesi, Malta Sanat ve Bilim Üniversitesi, Interactive Software, Cape Town Üniversitesi ve Sirena Marine bir araya gelerek projenin geldiği aşamayı ve geleceğini değerlendirdi.

Deniz Kirliliğinin Dinamik İzlenmesi İçin Özel ve Entegre Çoklu Sensör Teknolojisine Sahip Otonom Ağ Sistemi Geliştirilmesi-SMARTPOL, deniz alanlarını izlemek, farklı deniz kirliliği türlerini tespit etmek için donanım ve yazılım bileşenlerini içeren yeni ve kompakt bir kirlilik algılama, izleme ve analiz sistemi mimarisi sunmayı amaçlamaktadır. SMARTPOL sistemi, özellikle AB politikaları doğrultusunda çevreyi korumayı ve iklim değişikliğiyle mücadelede, deniz ekosistemi için oluşabilecek riskler için bir veri altyapısı oluşturacaktır. Önerilen sistem, sintine, petrol sızıntıları, gemi atıkları veya plastik gibi atıkların denizlerden uzaklaştırılmasına yönelik önlemler alınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sistem Yapay Zeka (AI), 5G, bulut ve uç bilgi işlem ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi sürdürülebilir dijital teknolojilerden yararlanmayı amaçlayan 2019 Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ile büyük bir uyum içindedir. 

Sistem her ikisi de çoklu sensör teknolojisi ve AI tabanlı çözümlerle donatılmış, merkezi bir ağ olarak kilit bir rol oynayan Komuta Kontrol Merkezi (KKM) ve yerel çevresel izleme ve veri analizini gerçekleştirecek insansız deniz aracından (İDA) oluşacaktır. İDA numune toplama için kirlilik algılama sensörleri ile donatılacak olup, toplanan veriler ve sonuçlar İDA tarafından KKM'ye iletilecektir.


Kick-off Event of SMARTPOL Project was Organised.

The first annual evaluation meeting of the SMARTPOL project, funded by MARTERA-Era-Net and TÜBİTAK and coordinated by our university, was held on 22.09.2023 at the Historical Bath in Davutpaşa Campus.

The partners of the project, Yıldız Technical University, Malta University of Arts and Sciences, Interactive Software, University of Cape Town and Sirena Marine came together to evaluate the progress and future of the project.

Development of Autonomous Network System with Special and Integrated Multi-Sensor Technology for Dynamic Monitoring of Marine Pollution-SMARTPOL aims to provide a new and compact pollution detection, monitoring and analysis system architecture including hardware and software components to monitor marine areas and detect different types of marine pollution. The SMARTPOL system will create a data infrastructure for the risks that may occur for the marine ecosystem, especially in line with EU policies to protect the environment and combat climate change. The proposed system will play an important role in taking measures to remove waste such as bilge, oil spills, ship waste or plastic from the seas. The system is very much in line with the 2019 European Green Deal, which aims to capitalise on sustainable digital technologies such as Artificial Intelligence (AI), 5G, cloud and edge computing and the Internet of Things (IoT).

The system will consist of a Command and Control Centre (CCC), which will play a key role as a centralised network, and an unmanned marine vessel (UUV) that will perform local environmental monitoring and data analysis, both equipped with multi-sensor technology and AI-based solutions. The UUV will be equipped with pollution detection sensors for sample collection, and the collected data and results will be transmitted by the UUV to the CCM.