Ana içeriğe atla

Yıldız Teknopark

Ar-Ge Çalışmalarına Katılmaya Var mısın?

18 yıldır ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısı YTÜ Yıldız Teknopark ile güçleniyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgesi açma faaliyetlerine başlamış ve 2003 yılında YTÜ Yıldız Teknopark’ı kurmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’nin En İyi Teknoparkı

2009 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyete geçen ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden YTÜ Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete başlayan 23.500 m2’lik İkitelli yerleşkesinin de hizmete girmesiyle bugün 148 bin m2’lik ar-ge ofis alanında hizmet vermektedir.

500'den Fazla Ar-Ge ve Kuluçka Firması

YTÜ Yıldız Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, ,inşaat, gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten 500'den fazla Ar-Ge firması ve kuluçka firması ve 8.000'den fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapmaktadır.

180

+M

YTÜ Yıldız Teknopark Toplam Satış Tutarı

$

10

M

YTÜ Yıldız Teknopark Toplam İhracat Tutarı

YTÜ Yıldız Teknopark, reel ekonomiyi 
Ar-Ge, teknoloji ve yenilik eksenli bir kalkınma perspektifi ile destekliyor.

500

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta
Faaliyet Gösteren Firma Sayısı

8000

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta Çalışan
Toplam AR-GE Personeli Sayısı

4000

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta
Tamamlanan Proje Sayısı

Birincilik Ruhumuzda Var!

Uluslararası arenada liderliği hedefleyen YTÜ Yıldız Teknopark, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi’nde son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da 1.’liği bırakmadı.

Türkiye’nin 2023 Hedefleri İçin Çalışıyoruz

Türkiye’nin 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan YTÜ Yıldız Teknopark, katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcilere birçok hizmeti bir arada veriyor. Teknopark, Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışmalarını yürütebilecekleri ortam, destek ve imkânı sağlamak, mevcut küçük girişimleri ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için devlet, üniversite, yatırımcılar ve büyük işletmeler ile bir araya getirmek ve iş birliği ortamı sunmak, üniversitelerdeki bilimsel bilgi birikiminin ve araştırma sonuçlarının inovatif girişimlere transferini teşvik ederek yeni ticari değerler üretilmesini sağlamak için çalışıyor.

Doğru İnovasyon ile Gelecek Bir Adım Daha Yakın

Yeni dünya düzeninde, çağın gerekleri ile paralel gelişen ve ilerleyen inovasyon ve girişimciliğin önemi artık aşikâr… Eğitim kurumlarından şirketlere kadar her alanda inovasyona önem veriyor olmak, kurumları ve en önemlisi kurumların bünyesinde okuyanları ya da çalışanları hep ileri taşıyor. YTÜ de fakültelerinde bulunan her bölümünde inovatif yaklaşımlara yer vermenin yanı sıra her öğrencinin girişimcilik konusunda farklı uygulamalara, organizasyonlara katılımlarını sağlayarak geleceklerini şekillendiriyor.