Ana içeriğe atla

Araştırma – İnovasyon – Ticarileşme

YTÜ Research

Yüksek Düzey Araştırma Performansı Gösteren Üniversiteler arasında 5. sırada olan Yıldız Teknik Üniversitesi, uluslararası alanda kendini yeni araştırma web sayfası ile gösteriyor.

 

research.yildiz.edu.tr

Research YTÜ

Odak Teknolojiler

Geleceğin Teknolojilerine Odaklanan Ar-Ge Çalışmaları

YTÜ, son 12 yıldır stratejik planlarında Ar-Ge çalışmalarını ön plana çıkarıyor, yapılan yayın, proje ve girişimcilik çalışmaları ile bir Ar-Ge üniversitesi performansı gösteriyor. Bu anlayış ile ulusal ve uluslararası ölçekte birçok başarılı projeye imza atan YTÜ, aslında geleceğin teknolojisini yakalamanın doğru ve kaliteli Ar-Ge merkezleri ve çalışmalarıyla gerçekleşeceğinin bilincinde…

 

Ar-Ge faaliyetlerimizde ülkemizin kalkınma önceliklerine odaklanıyoruz

Katma değerli ürün ve hizmetler geliştirmek günümüz dünyasında sanayinin olmazsa olmaz koşulu…

Uygulamalı Bilimler

Teknoloji Transfer Ofisi

İnovasyonda Çığır Açan Çalışmalar

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), yaptığı iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle inovasyonu bir adım öne taşıyor. Akademisyenlerle sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimseyen TTO, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevi üstleniyor.

teknoloji-transfer-ofisi

Yıldız Teknopark

18 yıldır ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısı YTÜ Yıldız Teknopark ile güçleniyor.

500

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta
Faaliyet Gösteren Firma Sayısı

8000

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta Çalışan
Toplam AR-GE Personeli Sayısı

4000

+

YTÜ Yıldız Teknopark'ta
Tamamlanan Proje Sayısı

Laboratuvarlar

YTÜ Merkez Laboratuvarı, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanakları geliştirmek için çalışıyor. Yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapıyor ve araştırma kurumları ile Ar-Ge konularında ortaklıklar oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlıyor. Ayrıca, YTÜ’nün proje yürütme potansiyelini artırarak, patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturuyor.

Laboratuvar

BAP

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.