Skip to main content

YTÜ Kutuplarda!

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğretim üyemiz Doç. Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu, "Kutup Şartlarında Uyumlu Enerji Depolama Sistemi Geliştirilmesi" projesiyle 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kutuplara gitmek için yola çıktı.


YTU is at the Poles! 

Yıldız Technical University Mechanical Faculty Mechatronics Engineering faculty member Assoc. Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu set out to go to the poles within the scope of the 8th National Antarctic Science Expedition with the project "Development of a Compatible Energy Storage System in Polar Conditions".