SENATO
Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


SENATO
REKTÖR
Prof.Dr. Tamer YILMAZ

REKTÖR YARDIMCILARI 
Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA (Yönetim Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ (Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA (Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı)


EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI V.
Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANI V.
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. K. Nur BEKİROĞLU

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANI V.
Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Ahmet ALTINDAL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Kenan AYDIN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI


İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Ahmet DEMİR

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ DEKANI V.
Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Muhammet ARICI

MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Ali Fuat GÜNERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Erhan ALTAN

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK

MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Can Şakir BİNAN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANI V.
Prof.Dr. Turan SAĞER

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
 
 
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI           
Prof.Dr. Sezgin BAKIRDERE
 
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜR V.
Prof.Dr. Ayşe Banu KARADAĞ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Doç.Dr. Zeynep IŞIK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Prof.Dr. Eyüp DEBİK

MİLLİ SARAYLAR ve TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR V.
Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK
 
RAPORTÖR
Ahmet Yüksel KARAHAN
Genel Sekreter V.