Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ

Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ

Değerli Yıldız Teknik Üniversitesi Ailem,

Yıllardır çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğum Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı görevine başlamış olmanın gururuyla hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına sunduğu büyük katkılarla en değerli eğitim kurumlarımızdan biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, köklü geleneğinden aldığı güç ile geleceğimizi şekillendirmede büyük ve özgün bir rol oynayacağına inancım tamdır.

Araştırmanın, düşünmenin, bilgi üretmenin, öğrenmenin ve en önemlisi öğrenmeyi öğrenmenin kıymeti bu gün her zamankinden daha büyük.

Küreselleşen ve teknoloji alanındaki atılımlarla durmadan değişen ve dönüşen dünyamızda, ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda, bu günü yakalamakla kalmayıp geleceği şekillendirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumuna çok önemli görevler düştüğüne inanıyorum.

Bilimsel ve mesleki alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip olmakla birlikte geleceğin fark yaratan faaliyetlerini de yürütebilecek, araştırmacı, liderlik vasfına sahip ve Yıldızlı olmanın gururunu taşıyacak öğrenciler yetiştirmek bu görevlerden biri. Öğrencilerimizi öğrenme, araştırma ve bilgi üretme süreçlerinin nesnesi değil öznesi kılmak bu görevi yerine getirebilmenin ön koşulu. Dolayısıyla, öğrencilerimizin ders kapsamında edindikleri kuramsal bilgileri ve bakış açısını sürekli uygulama ile pekiştirmelerine, kendilerini sürekli sınamalarına, öğrenmeyi öğrenme ve günümüzdeki ve gelecekteki sektörel değişimlere ve yeni gerekliliklere uyum sağlama kapasitelerini arttırmalarına yardımcı olacak önlemleri güçlendirmek eğitim yaklaşımımızın bir ayağını oluşturmakta.     

Eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdüren hocalarımızın, uzmanlıklarını en etkili ve yenilikçi şekillerde kullanmalarına yardımcı olacak akademik ortamı sağlamak bir diğer önemli görev. Bu bağlamda, hocalarımızın güncel gelişmeleri yakından takip ederek araştırma faaliyetlerinde bulunmalarına, yeni bilgi ve yaklaşımları eğitime dâhil edebilmelerine, eğitimde teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarılmasına ve sürdürülen ve üretilecek olan araştırma projelerinin başarıyla tamamlanmasına destek vermek eğitim yaklaşımımızın diğer ayağını oluşturmakta. 

Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı olarak, eğitim-öğretim bağlamındaki kurumsal işleyişin her aşamasının sistemli biçimde planlanması, planların uygulamaya konulması, uygulamanın kontrol edilmesi ve kontrol süreçleri sonucunda önlem alınması ve işbirliği ile uyuma dayanan bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesiyle söz konusu görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesinin sağlanabileceğine, başarının sürdürülebilir kılınacağına inanıyorum. Böylece ülkemiz, toplum ve insanlık için sürekli katma değer üretmenin yöntemlerini araştırmak, bulmak ve hayata geçirmek mümkün olabilecektir.

Bu düşüncelerden hareketle, “#EğitimdeLiderYTÜ” misyonuyla kurumumuza katkıda bulunmak ve layık görüldüğüm bu kutlu görevin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümle çalışacağımı ifade etmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ
Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı


BAĞLI BİRİMLER


» Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

» Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

» Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

» Enformatik Bölüm Başkanlığı

» Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı

» Türk Dili Bölüm Başkanlığı

» Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı