KALİTE POLİTİKASI

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, Eğitim-öğretim, araştırma ve beşeri ihtiyaçlar için bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı içerisinde küresel ölçekte çalışmalarla toplumun bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, problem çözebilen, katma değer sağlayan projeler üreten ve yayabilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu noktadan hareketle eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmede dünya standartlarına ulaşmayı hedefleyen üniversitemiz, modern bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu yolculuğumuzda başarıya ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerimizi uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır;

• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,

• Paydaş gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlanması,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek uygulanması,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi.