- Yıldız Kampüsü
 

YILDIZ, MERKEZ KAMPÜS,

Tarihçe

Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.


İletişim Bilgileri

Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat)

A BLOK 

Makina Fakültesi, Güvenlik Birimi, YILDIZ SEM

B BLOK

Prof. Nedim Bilgen Bloğu Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi, Yıldız Çatı Restaurant, Bilgisayar Teknik Servisi

C BLOK
Ç BLOK
D BLOK

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Santral

E BLOK

Makina Müh. Laboratuvarları

F BLOK
G BLOK

Rektörlük Binası

G1 BLOK
H BLOK
I BLOK

Üniversite Kütüphanesi

K BLOK

Sadıka Sabancı Kreşi

L BLOK

Yüksel Sabancı Kültür Merkezi

M BLOK

Öğrenci - Personel  Yemekhanesi

N BLOK

O BLOK

P BLOK

KOSGEB

R BLOK

KOSGEB(Güvercinlik)

S BLOK
T BLOK

Oditoryum, İletişim Koordinatörlüğü, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Derslikler

U BLOK

Makine Fakültesi Ek Binası -1

U1 BLOK

Laboratuvarlar

V BLOK

Makine Fakültesi Ek  Binası -2

1. KÖŞK

YTÜMED (Mezunlar Derneği)

2. KÖŞK

Rektör Evi

3. KÖŞK

YTÜ Vakfı

1. BİNA

Türkiye İş Bankası
2. BİNA
3. BİNA
4. KÖŞK
5. KÖŞK

Misafirhane

6. BİNA
7. KÖŞK
8. BİNA

Kış Bahçesi

9. BİNA

Sera

10. BİNA

Banka

11. BİNA

Kafeterya

12. BİNA

Kafeterya