- Davutpaşa Kampüsü
 

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

Tarihçe

Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un alınması sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.

Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapılmıştır. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.

 
İletişim Bilgileri
 
Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul
Tel : 0212 383 70 70
Faks: 0212 449 15 14

A BLOK

Kimya-Metalurji Fakültesi

B BLOK

Fen Edebiyat Fakültesi

C BLOK

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu

D BLOK

Otağ-ı Hümayun

E BLOK

Tarihi Fırın

 

F BLOK

Çeşme

G BLOK

Atölye ve Depo Binası


H BLOK

İnşaat Fakültesi

I BLOK

Yemekhane Binası

K BLOK

Sosyal Tesis ve Açık Yüzme Havuzu

 
L BLOK

Spor Salonu

M1 BLOK

Kız Öğrenci Yurdu

M2 BLOK

Kız Öğrenci Yurdu

N BLOK

Misafirhane

O BLOK

Fen Edebiyat Fakültesi Labaratuvarı Binası