HABERLER
.: 3D Optik Veri Depolama İçin Organik Fotoaktif Sıvı Kristal Malzemeler Büyük miktarda verinin depolanması ve korunması (Büyük Veri), yenilikçi moleküler malzemelerin geliştirilmesini gerektiren veri işlemenin evrimiyle bağlantılı çok önemli bir teknolojik zorluk oluşturmaktadır... 01 ARALIK 2020 .: Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi Son evre Kronik Kalp Yetmezliği hastaları için yaşam boyu destek sağlayan mekanik dolaşım desteği (MDD) sistemlerinin, Türkiye’de de geliştirilerek soruna yerli ve özgün bir çözüm sunmak için yenilikçi bir MDD sistemi oluşturmak hedefiyle hazırlanmıştır. 02 ARALIK 2020 .: Rejeneratif/Antibakteriyel Özellikli Kompozit Dolgu Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi Mevcut proje ile hem piyasada yer alan ticari ürünlere eşdeğer bileşimlerde kompozit dolgu sistemleri üretilecek hem de bu sistemlere tedavi edici özellikler kazandırılacaktır. 02 ARALIK 2020 .: Çok Serbestlik Dereceli Dikey Hibrid Manyetik Yatak Tasarımı ve Kontrolü Projede yüksek hızlı dikey yataklama gereksinimine ihtiyaç duyan şaftlar için özgün ve enerji verimli manyetik yataklama sisteminin optimal tasarımı modellenmesi kontrolü ve prototip üretimi yapılmaktadır. 02 ARALIK 2020 .: Ülkemize Özgü Yoğurt, Peynir Kültürü Geliştirilmesi ve Pilot Ölçekte Üretimi 02 ARALIK 2020 .: Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi 02 ARALIK 2020 .: S. aureus hedefli, vankomisin ve oksasilin içeren nanoformülasyonların eldesi ve antibakteriyal etkinliğinin in vitro-in vivo değerlendirilmesi 02 ARALIK 2020 .: Yeni Ferroelektrik Sıvı Kristal/Modifiye Demir Oksit Nanopartikül Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-Optik Özelliklerin İncelenmesi 02 ARALIK 2020 .: Doğal antimikrobiyal peptit türevlerinin sentetik polimerler ile çift etki (elektrostatik/hidrofobik etkileşme ve lektin proteinin inhibasyonu) sağlayarak taklit edilmesi 23 ARALIK 2020 .: Su Kaynaklarındaki Hidromorfolojik Değişim Düzeylerinin Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması ve Bir Karar Destek Aracı Geliştirilmesi: Çayırova-Saz Deresi örneği 23 ARALIK 2020