PROJELER
Dolaşımdaki Kanserli Hücrelerin (CTCs) Mekanik Sertlik (Cell Stiffness) Yapısındaki Değişimini Ölçen Holografik Tek Hücre Görüntüleme Tekniği

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜVET, Dr. MD. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr. MD. Tuncay GÖKSEL, Dr. Femin YALÇIN

DESTEKLEYEN KURUM: TÜBİTAK/TÜBİTAK 1003

PROJE ÖZETİ:

Günümüzde kanser odağının özelliklerinin saptanmasında faydalanılan “Dolaşımdaki Kanser Hücreleri”nin (Circulating Tumor Cells - CTC) diğer kan bileşenlerinden ayırt edilmesinde yararlanılan teknikler halen bir takım eksiklikler içermektedir. CTC’lerin normal kan bileşenlerine boyut olarak benzemesi ve dolaşımdaki sayılarının göreceli azınlığı ayırt edilmesini zorlaştırmaktadır. Kantitatif Faz Görüntüleme (Quantitative Phase Imaging) biyolojik örnekler gibi, transparan yapılarda başarı ile kullanılabilen bir tekniktir. Holografik bir yaklaşım olan bu teknik, mikro-nano seviyedeki parçacıkların görüntülenmesinde önemli bir yaklaşımdır. Literatürde, bu metodun hücrelerin 3 boyutlu morfolojik özelliklerinin çıkarılmasında non-invaziv (tahribatsiz) bir teknik olarak kullanıldığı görülmektedir. Projemiz ile kanser hücrelerinin sertlik değerlerini saptamada yeni bir görüntüleme sisteminin geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, 6 üniversite, 3 araştırma merkezi ve 1 özel şirketin bir araya gelmesi ile geniş bir konsorsiyum kurulmuştur. Mekatronik Müh, Elektronik Müh., Kimya Mühendisliği, Fizik Bölümü, Bilgisayar Müh., Tıbbi Biyokimya, Gastroenteroloji, Tıbbi Onkoloji, Epidemiyoloji Bölümlerini içeren disiplinler arası bir çalışmadır.

PROJE EKİBİ:

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜVET, Dr. Md. Yasemin BASKIN, Dr. Gökhan Bora ESMER, Dr. Enes ORUÇ, Dr. MD. Ender ELLİDOKUZ, Dr. MD. Gülsüm GENÇOĞLAN, Dr. MD Nuri YILDIRIM, Dr. MD. İlhan ÖZTOP, Dr. MD. Altuğ KOÇ