PROJELER
Endüstriyel ve Sosyal Aktivitelerin İstanbul Boğazı’nda Oluşturduğu Mikroplastik Kirliliğinin Tespiti ve Karakterizasyonu

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Hanife SARI ERKAN

PROJE ÖZETİ:

Bu projede, Marmara Denizi’nin İstanbul’a kıyısı olan kesimlerinde ve İstanbul Boğaz’ında günümüzde pek çok su kaynağını tehdit eden boyutları 5 mm’den küçük olan mikroplastik kirliliği araştırılmaktadır. İstanbul’da deniz taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı iskelelerde, sosyal aktivitelerin yoğun olduğu marinalarda ve sahillerde, nehir ve dere ağızlarında ve atıksu derin deşarj noktalarında, denizden yüzey su numuneleri ve sediment numuneleri alınmakta ve mikroplastiklerin tespiti gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda belirlenen 48 farklı istasyondan toplanan numunelerden laboratuvar ortamında mikroplastikler izole edilmekte ve görsel ve spektrofotometrik olarak plastik türleri ve menşeileri tespit edilmektedir. Ayrıca bir iç deniz olan Marmara Denizi’nde mikroplastiklerin yüzey akıntıları vasıtasıyla taşınabilirliği uygulanan hidrodinamik model çalışmaları ile bu proje kapsamında araştırılmaktadır. Proje tamamlandığında Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mikroplastik kirliliği açısından bir kirlilik haritası çıkarılmış olacaktır.

PROJE EKİBİ:

Prof. Dr. Güleda ENGİN, Prof. Dr. Meriç ALBAY, Doç. Dr. Berna AYAT AYDOĞAN, Doç. Dr. Burak AYDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Latife KÖKER DEMO, Ahmet Cihat KAHRAMAN, Prof. Dr. Uğur SUNLU (Danışman), Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU (Danışman), Dr. Nouha BAKARAKI TURAN (Doktora Sonrası Araştırmacı), Seren KARAÇAM (Bursiyer), Betül TAKATAŞ (Bursiyer)