PROJELER
Etkileşimli Enerji Merkezi Şebekelerinde Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Azami Yaygınlaşma Kapasitesinin Değerlendirilmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr.Ozan ERDİNÇ

PROJE ÖZETİ:

Son yıllarda çevresel kaygılar, nükleer santral problemleri ve enerji güvenliği riskleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) güç sistemleri içerisinde yaygınlaşması artmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından belirtilen enerji yol haritası ile ilintili olarak birçok ülke azami YEK kapasitelerinin azami seviyede kullanımı ve konvansiyonel güç santrallerine olan bağımlılığın zaman içerisinde azaltılması açısından hedefler belirlemişlerdir. İletim hatlarının kapasiteleri ve işletimsel kısıtlar nedeniyle özellikle güneş ve rüzgar tabanlı büyük çaplı yenilenebilir üretim kısıtlanmaktadır. Bu bağlamda yeşil enerji alanındaki önde gelen bütün ülkeler için yenilenebilir güç kısıtlaması önemli bir husus haline gelmiştir.

Enerji merkezi şebekelerinin uygun yöntemler ile koordineli olarak kullanımı, güç sistemlerinde yenilenebilir enerji kısıtlamasını azaltmak için olası bir çözüm sunmaktadır. Bu proje enerji merkezi şebekeleri konseptini kullanarak YEK aktif güç kısıtlamalarını azaltmak için birçok uygulanabilir çözüm sunacaktır. Öncelikle, endüstride fazla elektrik enerjisini farklı enerji türlerine dönüştürmek için birçok merkez sistemi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Güç-Gaz ve Güç-Isı dönüşüm birimleri, Kombine Isı ve Güç Sistemleri, Sıkıştırılmış Hava Tabanlı Enerji Depolama Sistemleri gibi Güç-X dönüşüm birimleri rüzgar ve güneş sistemleri gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını artırmak için kullanılmaktadır. Gaz şebekesinin etkin depolama, aktarım ve gerektiğinde gazı elektrik eldesi için yeniden kullanma özellikleri sayesinde Güç-X sistemleri elektrik şebekesinin esnekliğinin artırılması ve yenilenebilir üretim kısıtlamalarının azaltılması açısından birçok imkan sağlamaktadır. Ayrıca gerekli teknik hesaplamalar çok amaçlı bir optimizasyon modeli vasıtası ile gerçekleştirilecektir. Bir sonraki aşamada talep cevabı programları, dinamik ısıl kapasite ve hat anahtarlaması olmak üzere üç farklı uygulanabilir esneklik opsiyonunun etkileri daha fazla YEK enerjisinin sisteme dahiliyeti ve enerji merkezi şebekelerinin işletim maliyetlerinin azaltımı açısından irdelenecektir.

PROJE EKİBİ:

Prof. Dr. Behnam Mohammadi-İvatloo

Morteza Zare Oskouei

Alper Çiçek