PROJELER
Elektrikli Araçların Dağıtım Şebekesinde Akıllı Şarj Yönetimi İçin Sistem Operatörü Karar Verme Mekanizmasının Geliştirilmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ

PROJE ÖZETİ:

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, çevresel kaygılar ve enerji alanındaki jeopolitik hususlar nedeniyle son yıllarda elektrikli araçların kullanımına yönelik birçok gelişme söz konusu olmuştur. Elektrikli araçların daha da yaygınlaşması açısından en önemli problemlerden biri de ilgili araçların şarj gereksinimlerinin ve farklı elektriksel talep karakteristiklerinin güç sistemine olası etkilerinin bertaraf edilmesidir. Bu projede elektrikli araçların dağıtım şebekesinde akıllı şarj yönetimi için bir dağıtım sistemi operatörü karar destek mekanizması geliştirilmesi önerilmektedir. İlgili yaklaşım hiyerarşik bir yapıda dağıtım sisteminin işletim kısıtlarını dikkate alarak sistem operatörüne operasyonel olarak destek olacaktır. Ayrıca proje kapsamında elektrikli araç sahiplerinin araçlarını şarj etme taleplerini ve buna göre ilgili bilgilerini merkezi karar verme mekanizmasına aktaracak uzman olmayan kullanıcılar için kullanıcı dostu arayüzler tasarlanacaktır.

Karar destek mekanizması bir optimizasyon problemi olarak teorik anlamda oluşturulacak ve Generic Algebraic Modeling System (GAMS) yazılımı vasıtası ile uygulanacaktır. Bahsi geçen yaklaşım, dağıtım sistemi içerisinde bara sayısından bağımsız olacak şekilde tasarlanacağından ötürü her türlü bara sayısındaki dağıtım sistemi bölgesinde elbette hesaplama zamanı değişmekle beraber sonuç verebilecek özelliğe haiz olacaktır. Bahsi geçen hiyerarşik karar destek mekanizması akademik olarak literatüre ve uygulama açısından ilgili dağıtım sistemi operatörlerine önemli katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. Bahsi geçen son kullanıcı arayüzleri de akademik ve endüstriyel anlamda yenilikler içermektedir.

PROJE EKİBİ:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ŞENGÖR

Arş. Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU