PROJELER
SARS-CoV-2 (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin Kimyasallarının Kan, İdrar ve Tükürük Örneklerinde Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Hızlı Tayinlerine Yönelik İzotop Seyreltme Esaslı Analitik Yöntem Geliştirilmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE

PROJE ÖZETİ:

Proje kapsamında COVID-19 tedavisinde kullanılmakta olan klorokin ve hidroksiklorokin ilaç etken maddelerinin biyolojik örneklerde tayini amacıyla duyarlı ve doğru analitik yöntemler geliştirilmektedir. İzotop seyreltme yöntemleri ve farklı ekstraksiyon tekniklerinden yararlanarak klorokin ve hidroksiklorokinin eser seviyelerde biyolojik matrikslerde tayini yapılmaktadır.  Geliştirilen analitik yöntemler bu ilaç etken maddelerinin hem COVID-19 tedavisindeki rolü hem de insan sağlığına olan etkilerinin araştırmasında katkı sağlayacaktır.

PROJE EKİBİ:

Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE, Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA, Arş. Gör. Sezin ERARPAT, Süleyman BODUR