PROJELER
COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Feza ORHAN

PROJE ÖZETİ:

Araştırmanın amacı, Covid-19 Pandemi süreciyle, ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle 23.03.2020 itibari ile farklı araçlar ve öğrenme ortamları kullanılarak, uzaktan öğretme sürecine tabi tutulan İstanbul ilindeki resmi ve özel okullardaki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bu sürece yönelik görüşlerini ve duygularını incelemektir.

Dünya çapında yaşanan büyük krizle baş etmede derslere yönelik öğrenmenin sürekliliğini sağlamak amacıyla acil bir yöntem olarak kullanılan uzaktan öğretmenin, öğrencilerin ruh sağlığını tehlikeye atacak, genel duygularını bozacak uygulamalarla gerçekleştirilmesinin önüne geçmek gerekmektedir. Bunun için de süreçte nelerin doğru nelerin yanlış yapıldığının anlaşılmasına yönelik bu araştırmaya ait bulguların A-12 seviyesinde uygulanan uzaktan öğretim ortamının tasarımına ciddi katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Yaşamlarında ilk defa uzaktan öğretim deneyimi yaşamakta olan ilk (3., 4., 5. sınıf ve 6., 7., 8. sınıf) ve ortaöğretim öğrencileri (9., 10., 11. sınıf) ile yapılmış olan bu araştırma ile, şu soruların cevaplarına ulaşılması hedeflenmiştir:

İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin,

1. Uzaktan öğretim sürecinde derslere erişim için kullandıkları araçların, takip ettikleri öğretim ortamlarının ve dersleri takip etme durumlarının  okul türüne (resmi, özel) göre dağılımı nedir? 

2. Öğrencilerin çevrimiçi ortamda ders almanın bilişsel katkısı ile ilgili görüşleri ve duyguları  bağlandıkları araçlara ve derslerini takip ettikleri öğretim ortamlarına  göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir.

Araştırma sonunda, ilk ve orta öğretim öğrencilerimizin ekrandan öğrenme ile ilgili algıları ve duyguları saptanacak ve bu öğrenci seviyelerine yönelik uzaktan öğretim süreçlerinin tasarımında yaptığımız doğrular ve yanlışlar öğrenci gözü ile ortaya konacaktır. Gelecekte de her zaman yaşama olasılığı olan pandemi ve benzeri olağanüstü süreçlerde uygulamak zorunda kalacağımız uzaktan öğretim sürecinden yüksek verim elde etmek için bu bulguların analiz edilmesi şarttır.

PROJE EKİBİ:

Doç. Dr. M. Betül YILMAZ

Uzman Özgür ŞENSOY

Barış ATAKİŞİ

Doç. Dr. Gonca Zeren (Danışman)