PROJELER
Pandemi Koşullarında, Üniversitelerin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Bölümlerindeki Uygulamalı Dersler İçin Çevrimiçi Eğitime Yönelik Etkileşimli Arayüz Tasarımı ve Tasarım Kılavuzu

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Adviye Ayça ÜNLÜER ÇİMEN

(A Design Guideline On Online Education For Studio Classes Of Art, Design And Architecture Department In Universities Under Pandemic Conditions)

 

PROJE ÖZETİ:

Bu araştırma, Pandemi (vb doğal afetler) gibi ekstrem koşullar karşısında, sanat, tasarım ve mimarlık gibi uygulama tabanlı bölümlerin eğitiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik, alternatif etkileşimli bir çevrimiçi eğitim sistemine temel oluşturacak geçerli kavramsal bir arayüz ve etkileşim tasarımı maketi (mock-up) ve bu tasarım sürecinden elde edilecek tasarım kılavuzu geliştirilmesi amaçlamaktadır.

Bu esas doğrultusunda (1) Sanat ve Tasarım Fakültelerinde uygulamalı derslerin gerçekleştirildiği stüdyo ortamının öğrencilerin motivasyon ve gelişimleri açısından pozitif çıktılarının belirlenmesi, (2) Bu pozitif çıktıları sağlayan koşulların, bir başka deyişle atölye eğitiminin doğasının keşfedilmesi, (3) Kriz durumlarında uzaktan eğitim şartlarında bu koşulların sağlanabilirliğinin test edilmesi, (4) Bu süreçte karşılaşılabilecek sorunları ve bu sorunları çözmek için ne gibi analizler gerekeceğini belirlemek, ve bunlara ek olarak, (5) Zorunlu koşullarda uzaktan eğitim için geliştirilmesi öngörülen sistemin genel olarak eğitim alanında kullanılabilecek bir ürüne yönelik çıktılarının neler olabileceği sorularını cevaplamayı hedeflemektedir. 

PROJE EKİBİ:

Araştırmacı Doç. Dr. Arda EDEN (Y.T.Ü. Sanat Ve Tasarım Fakültesi)

Araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi Nur CEMELELİOĞLU (Y.T.Ü. Sanat Ve Tasarım Fakültesi)

Danışman Prof. Dr. Feza ORHAN (YTÜ,  Eğitim Fakültesi)

Bursiyer (PhD) Yasemin YILDIRIM (ÖZYEĞİN Ü., Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Bursiyer (MA) Barış ÖÇAL (YTÜ Sanat Ve Tasarım Fakültesi)

Yazılımcı Hüseyin KUŞCU