PROJELER
Boranların Karbon Dioksitin (CO2) Değerli Hammaddelere (B-CO2) Dönüşümü için Kullanımı

PPROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN (YTÜ), Prof. Dr. Ümit Bilge DEMİRCİ (’Université de Montpellier, UM Fransa)

TÜBİTAK 2509 – Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı (French Ministry of Foreign Affairs Bosphorus Program) uluslararası ikili işbirliği kapsamında desteklenen ortak projede, hidrojen ve ısı taşıyıcı olarak reaktif hidrürlerin (CRH) kullanıldığı yeni bir hidrojenasyon stratejisi geliştirilerek, optimizasyon ile atmosferde sera gazı etkisi gösteren CO2 gazının değerli kimyasalların üretiminde kullanılması için sürdürülebilir B-CO2 çevrimi oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Fransız tarafınca, “B-H bağından B-O bağına" geçişin araştırılması amacıyla BNH bileşikleri (bor-azot temelli bileşikler) sentezlenmekte, ardından CO2 hidrojenasyonu için seçilen en uygun CRH (BNH+MH: metal hidrür) varlığında gerçekleşen hidrojenasyon reaksiyonundan oluşan gaz ve sıvı ürünler tanımlanmaktadır. Elde edilen katı reaksiyon ürünleri ise, Türk tarafına gönderilerek “B-O bağından B-H bağına" geçişin sağlanması için ürünlerin karakterizasyonu ve geri dönüşümü üzerine çalışmalar yapılarak özellikle metanol ve formik asit eldesi gerçekleştirilmektedir. Uygulanan yenilikçi strateji ile sürdürülebilirlik açısından oldukça önem arz eden CO2– BNH–CRH çevrimlerinin, tamamen kapalı bir çevrim halini alması hedeflenmektedir.

PROJE EKİBİ:

Doç. Dr. Pascal G. Yot (UM),  Öğr. Gör. Dr. Bilge Coşkuner Filiz (YTÜ), Arş. Müh. Eddy Petit (UM), Yük. Kimyager Carlos Castilla Martinez (UM), Kimya Müh. Büşra Nur Kulaklı (YTÜ), Kimya Müh. Özge Coşkuner (YTÜ), Kimya Müh. Kübra Aydın (YTÜ), Kimya Müh. Biray Merve Bilgiç (YTÜ), Kimya Müh. L. Öğrencisi Emrecan Karabağli (YTÜ)