PROJELER
Probiyotik Yumuşak Şekerleme Geliştirilmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Muhammet ARICI

PROJE ÖZETİ:

Projede, probiyotik bakteri içeren sağlığa faydalı, fonksiyonel gıda özelliği taşıyan yumuşak (jelly) şekerleme üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Üretimde teknolojik özellikleri yüksek Bacillus'lar tanımlanarak, seçilen suşlar ile probiyotik yumuşak şekerleme üretimi ve üretilen ürünün özelliklerinin araştırılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında öncelikli olarak farklı kaynaklardan Bacillus izolasyonu yapılıp tanımlanacak, bu izolatların probiyotik özellikleri incelenerek üretimde kullanılacak türler belirlenip, bakteriyel spor elde edilecektir. Elde edilen sporlar yumuşak şekerleme miksine inoküle edilip üretim gerçekleştirilecektir. Son ürünün fizikokimyasal, duyusal, tekstürel, mikrobiyal özellikleri ve depolama süresi boyunca probiyotik bakterilerin durumları incelenecektir.

PROJE EKİBİ: 

Doç. Dr. Enes DERTLİ, Doç. Dr. Ömer Said TOKER ve Bursiyerlerden (Filiz TAZEOĞLU, Funda KUZEY KESKİN)