PROJELER
Al-Cu, Al-Ni ve Al-Si Ötektik Alaşımlarının Faklı Yön ve Büyüklükteki Yüksek Elektrik Gerilimi Altında Katılaştırılması ve Mikroyapı, Mekanik, Elektrik ve Termal Özelliklerin Elektrik Gerilime Bağlılığının İncelenmesi.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI

PROJE ÖZETİ:

118M695 kodlu TÜBİTAK projesinde mikroyapısı çok iyi bilinen eriyik haldeki Al-Cu, Al-Si ve Al-Ni ötektik alaşımları elektrik pulsu oluşturmaksızın (akımsız) katılaştırma yönüne paralel ve antipararlel doğrultularda ve farklı büyüklüklerde (7-19 kV cm-1) durgun elektrik alan altında katılaştırarak alaşımların mikroyapı ile mekanik, elektrik ve termal özelliklerinin uygulanan durgun elektrik alanının yön ve büyüklüğüne bağlılıkları incelenmektedir. Deneysel kurulumun şematik gösterimi Şekil 1 de ve pozitif yönde ve farklı büyüklükte uygulanan durgun elektrik alan altında katılaştırılan Al-Cu ötektik aşlaşımına ait mikroyapı fotoğrafları ise Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2 den de görüldüğü pozitif yönde uygulanan durgun elektrik alanın mikro yapıya dolayısıyla mekanik özelliklerine net bir şekilde etki ettiği gözlenmiştir. 

PROJE EKİBİ:

Bursiyer: Dr. Sercan BASİT,

Bursiyer: Uzman Semih BİRİNCİ

Bursiyer: YL Öğrencisi Yiğit Yavuz AYDOĞAN