PROJELER
COVID-19 Aşısında Kullanılmak Üzere Türkiye’nin Antijenik Peptid/Protein Kütüphanelerinin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Aşı Formülasyonları Olarak İmmün Yanıt Sonuçlarının Eldesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Serap DERMAN

DESTEKLEYEN KURUM:

TÜSEB/ Proje No: TÜSEB - 7153

PROJE ÖZETİ:

COVID-19’a karşı kullanılmak üzere peptid ve rekombinant protein esaslı bir aşı formülasyonu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle SARS-CoV-2 antijenik peptid epitopları in silico yöntemlerle belirlenerek analiz edilecektir. Ardından, belirlenen bu peptid dizileri katı fazda mikrodalga destekli peptid sentezi yöntemi ile kimyasal sentez yoluyla ülkemizde ilk defa üretilerek, SARS-CoV-2 çalışmalarında ivedilikle kullanıma hazır bir peptid kütüphanesi oluşturulacaktır. Ayrıca, SARS-CoV-2’ye ait antijenik tüm Spike (S) proteini ve ilgili proteinin S1 ve S2 bölgeleri rekombinant olarak üretilecektir. Proje kapsamında üretilecek antijenik peptid ve proteinler öncelikle in vitro olarak ardından da in vivo olarak incelenerek en yüksek immün yanıt oluşturan formülasyon belirlenecektir. En son olarak ise en yüksek immün yanıt gösteren formülasyonun virüs nötralizasyon çalışması ve SARS-CoV-2’ye karşı koruyuculuk çalışması yapılması hedeflenmiştir.

PROJE EKİBİ:

Araştırmacılar:

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek BALIK

Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU

Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT

Dr. Burcu UÇAR ACAR

Öğr. Gör. Pelin PELİT ARAYICI

Tuğba Gül İNCİ

Sahar DİNPARVAR

Tural SAFAROV

Murat IHLAMUR

Prof. Dr. M. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

Doç. Dr. Emrah Şefik ABAMOR

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPUZOĞULLARI

Öğr. Gör. Dr. Munise YURTSEVER

Dr. Tayfun ACAR

Erennur UĞUREL

İlkgül AKMAYAN

Buşra AKGÜL

Kübra ÜNAL

Bükre KIRAN

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özal MUTLU

 

Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATA

Araş. Gör. Osman Mutluhan UĞUREL