PROJELER
Yüksek Şekil Değiştirme Hızlarında Nanokompozit Malzeme Karakterizasyonu ve Modellenmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR

PROJE ÖZETİ:

Bu projede ana amaç grafen takviyeli nanokompozit malzemelerin yüksek şekil değiştirme hızlarında viskoelastik ve viskoplastik davranışlarını modellemek üzere mikromekanik temelli malzeme modeli geliştirmektir. Geliştirilen malzeme modelinin doğrulanması için grafenin elektrik ark deşarj yöntemi ile sentezi, grafen-epoksi nanokompozitin üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Malzeme karakterizasyonunda üretilen nanokompozit malzemenin viskoelastik, viskoplastik davranışını ortaya koyan şekil değiştirme hızına bağımlılık, relakzasyon, sürünme ve yüksek sıcaklıklardaki davranışları karakterize edilecektir.  Proje sonunda, FEM yazılımlarına ‘implement’ edilebilecek düzeyde mikromekanik temelli malzeme modeli geliştirilmiş olunacaktır. 

PROJE EKİBİ:

Prof. Dr. Deniz UZUNSOY, Dr. Öğr. Üyesi Alperen ACAR, Arş. Gör. Okan BAKBAK, Arş. Gör. Besim E. BİRKAN