PROJELER
Ortalama Alan Teorisi ile Hiperçekirdeklerin ve Süperçekirdeklerin Yapısının İncelenmesi

Proje YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Kutsal BOZKURT

PROJE ÖZETİ:

Hiperçekirdeklerde (Hyper-nucleus) ve süperçekirdeklerde (charmed-nucleus) süperakışkanlık özelliğini kullanarak bu çekirdeklerde temel durum özelliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Literatürde ilk defa yapılan Hiperçekirdeklerde lambda-lambda çiftlenim etkilerinin sonuçlarından elde edilen veriler ile astrofizikte önemli bir yere sahip olan nötron yıldızlarının yapısının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanmıştır.  Ayrıca süperçekirdeklerdeki taban durum özelliklerinin sonuçlarının da ileride yapılacak deneylere ciddi anlamda yön vermesi beklenmektedir.

PROJE EKİBİ:

Haşim GÜVEN, Emine AKPINAR, Elias KHAN, Jerome MARGUERON