PROJELER
Farklı Plazmon Geometrilerinin Nadir Toprak İyonu Takviyeli Metalik Nanopartiküllerin Üst Enerji Dönüşüm Verim Artışına Etkisinin İncelenmesi

Investigation the effect of different plasmonic structure geometries on upconversion efficiency enhancement of RE activated metallic nanoparticles

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU

Proje Ekibi: Doç.Dr. Ali Erçin ERSUNDU, Doç.Dr. Aziz GENÇ, Yük.Met.Müh. Orhan KIBRISLI, Yük.Met.Müh. Erdinç EROL, Yük.Met.Müh. Naji Vahedigharehchopogh

Bu projede, yüksek lüminesans verimine sahip malzemelerin geliştirilmesi amacıyla, farklı geometrilere sahip, değişen boyut ve ara açıklıkları olan altın plazmonik yapıların nadir toprak iyonu takviyeli metalik nanopartiküllerin lüminesans verimine etkisinin incelenmektedir. Bu amaçla, üst enerji dönüşüm spektrumu, üst enerji dönüşüm şiddetinin lazer uyarım gününe bağlı değişimi, farklı plazmon geometrilerinin lüminesans verimine ve renk parametrelerine etkisi değerlendirilecek, ayrıca genel lüminesans verimliliği artış oranı belirlenecektir.