PROJELER
Kapadokya Bölgesi Volkanik Tüfünün Alkaliler İle Aktive Edilerek Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nabi YÜZER

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Mehmet M. BERİLGEN (Danışman)

Prof. Dr. E. Görün ARUN (Danışman)

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Faruk TUNCER (Danışman)

Doç. Dr. Ömer ÜNDÜL  (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon SELÇUK (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Serhan ULUKAYA (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Didem OKTAY (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTÜRK (Bursiyer)

Arş. Gör. Şerife ÖZATA (Bursiyer)

Arş. Gör. Burcu DİNÇ ŞENGÖNÜL  (Bursiyer)

Arş. Gör. Muhammed BAYRAM (Bursiyer)

İnşaat Y. Müh. Bahar YAMAN (Bursiyer)

Jeoloji Y. Müh. Uğur Can BAYHAN (Bursiyer)                     

Proje kapsamında, volkanik bir tüf olan Kapadokya Kaya Oyma Yapılarından çıkan atıkların yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Bu amaçla, puzolan malzeme özelliği ortaya konulmuş; bu atıklar alkaliler ile aktive edilerek harç ve yığma birim elemanı gibi yapay yapı malzemeleri üretilebilmiştir. Ayrıca kaya oyma yapılarda oluşan çatlakların onarılabilmesi için sağlamlaştırma amacı ile kullanılan grouting (enjeksiyon uygulaması) için özgün malzemeye uygun enjeksiyon malzemesi üretimi bu atıklar ile gerçekleştirilebilmiştir.

Projenin kalan son bir yıllık sürecinde, Kapadokya'dan getirilen doğal taşlar ve atıklardan ürettiğimiz alkali aktive edilmiş harç ile örülen model duvarlarda, yatay ve düşey yükleme testleri yapılarak hasar oluşturulacak, oluşan çatlaklar yine atık malzemeden ürettiğimiz enjeksiyon malzemesi ile sağlamlaştırılarak çeşitli performans testlerine tabi tutulacaktır. Projenin son aşamasında, gerekli kurullardan izin alınan doğal oluşum-peri bacası ve kaya oyma yapıda, ürettiğimiz malzeme ile enjeksiyon uygulaması yapılıp yapılar izlenecektir.