PROJELER
Su Kaynaklarındaki Hidromorfolojik Değişim Düzeylerinin Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması ve Bir Karar Destek Aracı Geliştirilmesi: Çayırova-Saz Deresi örneği

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Fatih GÜLGEN

Proje Ekibi:

Araştırmacı Prof.Dr. Füsun BALIK ŞANLI

Araştırmacı Prof.Dr. Mehmet KARPUZCU

Araştırmacı Prof.Dr. Salim ÖNCEL

Araştırmacı Dr.Öğr.Üyesi Meltem ÇELEN

Danışman Prof.Dr. Güleda ENGİN

Bursiyer Arş.Gör.Dr. Mustafa ÜSTÜNER

Bursiyer Arş.Gör. Batuhan KILIÇ

Bursiyer Arş.Gör. Osman Salih YILMAZ

Bursiyer Arş.Gör. Halil Nurullah ORUÇ

Bursiyer Yüksek Lisans Öğrencisi Sinem VURAL

Bir nehrin akışını etkileyen içindeki ve kıyısındaki yapısal faktörlerinin değişmesi akarsular için hidromorfolojik değişim olarak adlandırılmaktadır. Avrupa Birliği komisyonu tarafından 2000 yılında yürürlüğe konulan Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’ne göre hidromorfolojik değişimler, iyi düzeyden kötü düzeye şeklinde değişen beş basamaklı bir sınıflama sistemiyle ifade edilmektedir. Su kaynaklarının iyi düzeye ulaştırılması, su kaynağının hidromorfolojisinde oluşan değişimlerin iyileştirilmesiyle yakından ilgilidir. Hidromorfolojik düzeyin olumsuz yönde değişimi, su kalitesini, suda yaşayan canlıları ve suyun diğer kullanımlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Buna önlem olarak SÇD su kaynaklarının korunmasını ve iyileştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde su havzalarının korunmasına yönelik planlama çalışmaları, resmi kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Fakat su kaynağı ve kıyısına yönelik olarak planlanması gereken hidromorfoloji çalışmaları havza bazlı uygulamalardan farklı düşünülmelidir. Gerçekleştirilecek olan bu proje, akarsulardaki hidromorfolojik değişime neden olan unsurların SÇD’ye uygun olarak belirlenmesini ve hidromorfolojik değişimlerin izlenmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşımın (gelişmiş ülkelerde olduğu gibi) Türkiye özelinde oluşturulmasını amaçlamaktadır. Uygulama alanı, sanayi ve endüstrileşmenin yoğun olduğu Kocaeli il sınırında yer alan ve Marmara Denizi’ne dökülen Çayırova-Saz Deresi’dir. Bu uygulama araştırması, Türkiye şartlarını göz önünde bulunduran, yeni bir hidromorfolojik değişim düzeyi belirleme yaklaşımının geliştirilmesine öncülük edebilecek niteliktedir.