PROJELER
Düşük Sıcaklıkta Polimerik Başlangıç Malzemesi ile Bor Karbür (B4C) Üretimi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Dr. Öğr. Üyesi Buğra ÇİÇEK

Savunma Sanayi Bakanlığı Sanayi Katılımı/Offset (SK/O) Kategori C kapsamında gerçekleştirilmektedir.

PROJE ÖZETİ:

Endüstriyel bor karbür üretiminde, bor kaynağı olarak bor oksit (B2O3) ve borik asit (H3BO3), karbon kaynağı olarak ise aktif karbon, petrol koku ve grafit kullanılmaktadır. Redüksiyon işlemi, genellikle elektrik ark ve grafit rezistanslı fırınlarda karbotermik redüksiyon yöntemi ile gerçekleştirilmekte olup, bor karbür üretilebilmesi için yüksek sıcaklıklara (>2000 °C) ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu üretim teknolojisinin, ürün/maliyet dengesizliği ve çevreye etkileri sebebi ile sürdürülemez olması, alternatif bor karbür üretim teknolojileri arayışına sebep olmaktadır. Bu proje kapsamında alternatif bir bor karbür üretim yöntemi olan, polimerik başlangıç malzemeleri kullanılarak düşük sıcaklıklarda (<1800 °C) bor karbür üretim yöntemi ve elde edilen ürün özellikleri incelenecek ve optimizasyon çalışması yapılacaktır.