PROJELER
Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Figen KAYA

Proje Ekibi: Prof. Dr. Cengiz KAYA, Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU, Prof. Dr. Erol KAM, Prof. Dr. H.Yılmaz KAPTAN, Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ,

Doktora öğrencileri: Suna AVCIOĞLU ve Merve BULDU,

Yüksek lisans öğrencisi Zeynep Naz ATEŞ

Projede, nükleer tıp görüntüleme, tanı ve tedavi merkezlerinde nötron absorplayıcı özelliğiyle kişisel korunmada ve çalışma alanlarının izole edilmesinde kullanılabilir; hafif ve esnek özelliklerde polimer nanokompozitlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen kompozisyonlarla yerli kaynaklardan üretilmiş bor başlangıç malzemeleri kullanılarak nükleer kalitede (ASTM C750) ve nano yapılı bor karbür parçacıklar üretilmiş ve düşük yoğunluklu polietilen malzemeye takviye edilmiştir. Üretilen nanokompozit plakalar, %75 oranında nötron absorblama kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda hafif ve esnektir olduğundan daha yüksek kullanım konforu sağlar. Toksik ağır metaller içermediğinden işleme, kullanım ve geri dönüşümde özel koşullar gerektirmez.