PROJELER
Ftalosiyanin içeren poli(oksanorbornen) türevlerinin halka açılma metatez polimerizasyonu (ROMP) ile sentezi, antimikrobiyal ve fotodinamik özelliklerinin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Muhammet Kasım Şener

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Tarık Eren (Danışman)

Dr. Öğr. Üyesi Burak Aksu (Araştırmacı, Marmara Üniversitesi)

Arş. Gör. Erem Ahmetali (Araştımacı)

N. Ceren Süer (Araştırmacı)

Amfifilik poli(oksanorbornen)’ler, doğal antimikrobiyal peptitlerin yapısal özelliklerini ve antimikrobiyal işlevlerini taklit eden önemli sentetik polimerlerdir. Bu projede her biri farklı antimikrobiyal mekanizmaya sahip çinko ftalosiyanin (ZnPc) ve katyonik poli(oksanorbornen)’i (PON) bir arada içeren polimerler ilk defa sentezlenerek, karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli bakterilerine karşı etkinlikleri hem çözelti ortamında hem de katı yüzeyde test edilerek yapı/aktivite ilişkisi ve etki mekanizması incelenecektir.