PROJELER
Suda Çözünür Yeni Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri İle Biyolojik ve Fotodinamik Etkinliklerinin İn Vitro İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali ERDOĞMUŞ

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN

Doç. Dr. Fatrma AYTAN KILIÇARSLAN

Öğr. Gör. Dr. Göknur YAŞA ATMACA

Bursiyer Nagihan KOCAAĞA

Bursiyer Ayşegük TÜRKKOL

Bu projede, suda çözünür zwitter iyonik ve katyonik yeni tip metalli ftalosiyanin (MPc) bileşiklerinin sentezi ve fotosensitizer olarak kanserin fotodinamik tedavisinde kullanılabilme potansiyellerinin in vitro incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, suda çözünür yeni bileşiklerin sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal ölçümlerinin belirlenmesi, Bovine serum albumin (BSA), ve DNA ile etkileşimlerinin saptanması, stotoksit özelliklerinin belirlenmesi ve son olarak PC3 prostat kanser hücre dizinleri üzerine fotodinamik etkinliklerinin belirlenmesi şeklinde 5 adet iş paketi oluşturulmuştur. Kanser her yaşta ortaya çıkabilen, dünyada ve ülkemizde kalp krizi, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olan ciddi bir rahatsızlıktır. Tedavisinde; sıklıkla cerrahi yöntemler, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve radyasyon tedavisi (radyoterapi) uygulanır. Bu tedavi yöntemlerinden yeni biri olan fotodinamik terapi (Photodynamic Therapy=PDT), cerrahi, kemoterapi ya da radyasyon tedavisinden önce ya da sonra veya bu tedavilerle uzlaşma gerektirmeksizin cilt, plevral mezotelyoma gibi kanser türlerine uygulanabilir. FDT’de prensip; tek basına toksik etki göstermeyen foto duyarlaştırıcı (photosensitizer-FS) denen ışığa duyarlı maddenin görünür ışığa maruz bırakılmasıyla oluşan serbest radikaller ve singlet oksijenin lipid, protein ve nükleik asitler gibi birçok biyolojik molekülle etkileşip apoptozis ya da nekrozis yoluyla kanser hücrelerinde ölüme neden olmasıdır