PROJELER
Rejeneratif/Antibakteriyel Özellikli Kompozit Dolgu Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ

DESTEKLEYEN KURUM:

 

TÜBİTAK/TÜBİTAK 1505

PROJE ÖZETİ:

Medikal pazarda mevcut olan dental restoratif malzemeler inert malzemeler olup, kayıp diş dokularının fiziksel olarak onarılmasında kullanılır. Remineralizasyon ve antibakteriyel özellik kazandırılmış kompozit dolgu malzemeleri, doku kayıplarının yenilenmesinde, ikincil çürüklerin inhibisyonunda, biofilm oluşumunun önlenmesi, geleneksel kompozitlere kıyasla daha düşük sitotoksisite göstermesi, dental pulpayı koruması ve dentin oluşumunun uyarılması gibi oldukça avantajlı özelliklere sahip olmaktadır. Bu sebeple lezyon oluşumlarının tersine döndürülmesi ve çürük oluşumlarının inhibisyonu için biyoaktif özellik kazandırılmış dental dolgu malzemelerinin kullanımı oldukça önem taşımaktadır.

Mevcut proje ile hem piyasada yer alan ticari ürünlere eşdeğer bileşimlerde kompozit dolgu sistemleri üretilecek hem de bu sistemlere tedavi edici özellikler kazandırılacaktır. Destekleyici faz sistemleri olarak silika/silan ve silika/zirkonya/silan nanokümeleri ve antibakteriyel ajan olarak BHA, Al-Sr-OF ve Al-Sr-Si-OF bileşikleri kullanılacaktır. Destekleyici faz sistemleri 3-MPTMS ile modifiye edilecektir. Organik matriks olarak BisGMA, BisHEMA, UDMA ve TEGDMA monomerleri kullanılacaktır. Kompozitler Vita Classic renk skalasına uygun olarak üretilecektir. Türkiye'de dental malzeme alanına ait ürünlerin neredeyse tamamı ithal edildiğinden, mevcut çalışma dental sektör içinde yer alan ticarileşme potansiyeli yüksek dental dolgu malzemelerinin üretimini hedeflemiştir.