PROJELER
Yeni Ferroelektrik Sıvı Kristal/Modifiye Demir Oksit Nanopartikül Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-Optik Özelliklerin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hale OCAK

Proje Ekibi: Prof. Dr. Hale OCAK (YTÜ), Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN (YTÜ),

Doç. Dr. Mehmet Selçuk MERT (Yalova Üniv.), Dr. Öğretim Üyesi Hatice Hande MERT (Yalova Üniv.), Bursiyerler

Ferroelektrik sıvı kristaller iyi optiksel kontrast, hızlı cevap, düşük eşik voltajı ve hafıza etkisi gibi önemli özellikleri nedeniyle, uygulamalarda yer bulmaktadır. Ferroelektrik sıvı kristal esaslı aygıtların performansı; yüksek Ps, hızlı cevap ve düşük güç tüketimi gibi daha iyi elektro-optik özellik elde etmek için nanopartikül takviyesiyle iyileştirilebilmektedir. Bu projenin amacı, yeni ferroelektrik sıvı kristallerin sentezi, farklı konsantrasyonlarda modifiye demir oksit nanopartikül ile kompozitlerinin hazırlanması ve elektro-optik özelliklerinin incelenmesinden oluşmaktadır.