PROJELER
S. aureus hedefli, vankomisin ve oksasilin içeren nanoformülasyonların eldesi ve antibakteriyal etkinliğinin in vitro-in vivo değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU

Proje Ekibi:

Araştırmacılar: Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Bölümü

Prof. Dr. Ömer Faruk BAYRAK, Yeditepe Üniversitesi, Tıbbi Genetik Bölümü

Doç. Dr. Serap DERMAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPUZOĞULLARI,  Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü  

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAMEŞE, Kars Kafkas Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÇINAR,  Kastamonu Üniversitesi, Farmakoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL, Gebze Teknik Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü  

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye KARADAYI, Altınbaş Üniversitesi,  Meslek Yüksek Okulu

Antibiyotik direnci nedeniyle, birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavi edilemeyeceği “postantibiyotik dönem” korkuları günümüzde yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle ülkemiz hastane enfeksiyonlarında dirençli patojen dağılımında ikinci ve üçüncü sırada dirençli Staphylococcus aureus suşlarının yer almasından dolayı sunulan projede dirençli S.aureus bakterisinin neden olduğu hastalıkların tedavisinde etkili olabilecek vankomisin-oksasilin yüklü ve doğrudan S. aureus hedefli nanoformülasyonlarla özgün bir tedavi ajanının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.