PROJELER
3D Optik Veri Depolama İçin Organik Fotoaktif Sıvı Kristal Malzemeler

Büyük miktarda verinin depolanması ve korunması (Büyük Veri), yenilikçi moleküler malzemelerin geliştirilmesini gerektiren veri işlemenin evrimiyle bağlantılı çok önemli bir teknolojik zorluk oluşturmaktadır...

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Huriye AKDAŞ-KILIÇ

Büyük miktarda verinin depolanması ve korunması (Büyük Veri), yenilikçi moleküler malzemelerin geliştirilmesini gerektiren veri işlemenin evrimiyle bağlantılı çok önemli bir teknolojik zorluk oluşturmaktadır. Mevcut multidisipliner 3 Boyut-Optik Veri Depolama (3D-ODS) projesi, supramoleküler seviyede yüksek çözünürlüklü ve yüksek yoğunluklu üç boyutlu bilgi kodlamasına izin verecek yenilikçi ve uyarılabilir fotoaktif ince filmlerin tasarımına ve derinlemesine araştırılmasına adanmıştır. Tek bir molekülde iki foton absorpsiyonu, fotodimerizasyon, kiralite gibi birçok sinerjik özelliği birleştiren orijinal kromoforlar, güçlü 2. derece doğrusal olmayan optic tepkiyi sağlamak için geliştirilecektir. Gerçekten çekici uyaranlara duyarlı, iyi organize edilmiş, anizotropik, yumuşak ve işlenebilir malzemeler üretmek için sıvı kristal özelliklerinden yararlanılacaktır. Fotofiziksel çalışmalar ve toplu (3D) olarak yazma / okuma süreci lazer tabanlı yöntemlerle incelenecektir. Bu yeni malzemeler, yüksek yoğunluklu verimli 3D veri depolama cihazlarının geliştirilmesi için yüksek bir potansiyele sahiptir.

 

Uluslararası işbirliğiyle gerçekleşecek projenin 5 ortağı bulunmaktadır:

 

Prof. Dr. Belkıs BILGIN-ERAN, Prof. Dr. Hale OCAK, Doç. Dr. Nimet YILMAZ

 

. Franck Camerel, Olivier Jeannin (CNRS research fellow) from the Institute of Chemical Sciences of Rennes (UMR 6226, Rennes 1 University, CNRS, France)

Dr. Jean-Pierre Malval (Associate Professor) from the Materials Science Institute of Mulhouse (IS2M, UMR 7361, CNRS, Mulhouse University, France)

Dr. Stijn van Cleuvenbergen and Prof. Dr. Koen Clays from the Division of the Molecular Imaging and Photonics (KU Leuven, Belgium)

Dr. Przemyslaw Kedziora from Department of Computational Physics of Complex Systems (Institute of Molecular Physics, Poznan, Poland)