MANŞETLER
Akıllı Yeşil Kampüs: Davutpaşa

Kaliteli eğitimin yanı sıra öğrencilerin bireysel gelişimine destek sağlayan tüm dinamikleriyle “Yaşayan Kampüs” Davutpaşa yerleşkesi eşsiz tarihi ve doğal varlıkları ile diğer alanlardan ayrılarak mekânsal bir kimlik oluşturmakta, bilim ve kültür merkezi olarak şehrin tüm canlılığını taşımaktadır.

Üniversitemiz Davutpaşa Kampüs alanının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında; kampüs bütünlüğü dikkate alınarak, çevresi ve tarihi dokusuyla uyumlu sosyal yaşam alanları, kültür merkezi ve eğitim alanlarıyla bir bütünlük oluşturması hedefiyle yapılan rekreasyon çalışmasında “Yaşayan Kampüs” oluşturmanın yanı sıra yeşil alanların korunduğu, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsendiği, çevreye duyarlı, yaya öncelikli engelsiz bir kampüs olma öğelerini içeren sürdürülebilir kampüs olması amaçlanmıştır.

“Sürdürülebilir Kampüs” anlayışıyla ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat edilerek gerçekleştirilen çevre düzenlemelerinde doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsenmiş, kampüs içerisindeki yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmek için titiz bir çalışma yürütülmüştür.

Kampüs rekreasyon çalışmalarında yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde kampüs içindeki doğal hayatın korunması prensibiyle hayata geçirilen kısa ve uzun vadeli yapılandırma projeleri; flora ve faunanın korunması ve çeşitlendirilmesi, hayvan koruma barınaklarının uygun alanlara konumlandırılması, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulan konteyner bölgeleri, engelsiz yaşam anlayışı ile kampüsteki hayatın her yaştaki engelli kullanıcılar için rahat ve yaşanabilir biçimde düzenlenmesi, açık ve kapalı spor alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, atık suyunun ve yağmur suyunun kazanılması için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri, yeşil enerji destekli aydınlatma gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Ülkemizin Sıfır Atık Politikası, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gibi çerçeveleri de dikkate alarak kampüslerimizi sürdürülebilir yaşam alanları haline getirme amacımız mutlu ve huzurlu yaşayabildiğimiz bir çevreyi mümkün kılmaktır.

Yeşil Kampüs yaklaşımı ile bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirme, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, afet yönetimi, kendine yetebilen enerji sistemi, atık su yönetimi, suyun korunumu ile ekolojik farkındalık yaratarak sürdürülebilir kampüs çalışmalarını içeren ayrıntılı bilgiye yeni web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

07 Aralık 2020

Haber: YTÜ İletişim Koordinatörlüğü

 

 

DİĞER MANŞETLER