MANŞETLER
Bahar Yarıyılı ve Uzaktan Eğitim İle İlgili Duyurular

Değerli öğrencilerimiz ve mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulu 26 Mart 2020 tarihli basın açıklamasıyla üniversitelerde 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğretim sürecinin yalnızca uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Tüm sürecin koordinasyonu YÖK tarafından yürütülmekte olup, Üniversitemizin YÖK başta olmak üzere ilgili üst kurumlar tarafından alınan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik olarak uygulayacağı faaliyetler Üniversitemiz bünyesinde kurulan komisyonca etkin ve dinamik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Süreç ile ilgili öğrencilerimizin ve mensuplarımızın bilgilendirilmesi resmi dijital kanallarımız aracılığıyla (E-posta, Web ve Sosyal Medya duyuruları) yapılmaya devam edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde yapılacak bilgilendirmeler için yildiz.edu.tr uzantılı epostalarınızı, web sayfamızı ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ederiz.

Valillik tarafından alınan tedbirlerle ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

İlave tedbirlere ilişkin Genelge

YÖK’ün basın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeler, Üniversitemizde uzaktan eğitim ve diğer konularda gerçekleştirilen faaliyetler ve uygulanmakta olan tedbirler ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 21 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu aşağıdaki kararlar Covid-19 salgını dolayısı ile Eğitim-Öğretimin aksamaması ve siz değerli öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için alınmış olup, sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı için geçerli olacaktır. 

1. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği teorik dersler ve uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilecek olan uygulamalı dersler Fakülteler tarafından belirlenerek uzaktan eğitim yöntemi ile verilmeye başlanmıştır.

2. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyecek dersler Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından belirlenmiş olup, bu dersler ile ilgili ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak ve programlar birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

3. Uzaktan Eğitim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlanmış olup 16 Mayıs 2020 tarihine tamamlanacaktır.

4. Uzaktan Eğitim faaliyetleri senkron (eş zamanlı) yapılacaktır.

5. Bahar yarıyılı için geçerli olacak ara sınavlar uzaktan eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya kısa sınav şeklinde yapılacaktır.

6. Yarıyıl sonu başarısının değerlendirilmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı %30 ve yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığı %70 olarak belirlenmiştir.

7. Yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje ve kısa sınav) ait ölçme-değerlendirmenin faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı %30’luk dilim içinde belirlenecek ve bu değerlendirmeler öğretim elemanı tarafından tek bir nota çevrilerek USIS öğrenci bilgi sistemine girilecektir.

8. Uzaktan eğitim süresince bazı nedenlerle yapılamayan derslerin telafisi, 18-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

9. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği dersler kayıt altına alınacak olup öğrencilerin bu dersleri tekrar izlemeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve siz değerli öğrencilerimize duyurulmuştur.

10. 75850160-104.01.07.01-E.25557 ve 07.04.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği "2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılıyla sınırlı olmak kaydıyla, öğretmenlik programlarında yer alan "Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" derslerinin öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaklaşık 5-6 hafta yapmış olduğu uygulamanın yeterli olarak kabul edilebileceği,  Uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

11. 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayı ve 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun kararı gereği kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz 24 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar fakültelerine e-posta ile başvuru yapmaları durumunda kayıt dondurabileceklerdir.

12. Ara sınav sonuçlarına yapılacak itirazların e-posta yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

13. Bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması, Bitirme Tezi, Planlama ve/veya Tasarım derslerini alan ve diğer teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayarak mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin sadece bu derslere ait final sunumlarının UZEM sistemi üzerinden 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

14. Üniversitemizle yapılan Erasmus, Mevlana vb. ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurt dışında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için, öğrencilerimizin yurda döndüklerinde kendilerine geç kayıt imkanı verilmesine karar verilmiştir.

 

- Uzaktan eğitim derslerimiz telafi haftasıyla birlikte 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olup yarıyıl sonu (final) sınav tarihleri Covid-19 salgınının ilerleme sürecine göre belirlenecek olup, sınavlardan en az 15 gün öncesinde gerekli duyuru yapılacaktır.

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecektir. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacaktır.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında izinli sayılmak isteyen öğrencilerimizin izinli sayılma talebine ilişkin bilgiler için Tıklayınız.

- Lisansüstü eğitim süreçlerinde yapılan düzenlemeler;

  Fen Bilimleri Enstitüsü için Tıklayınız.

  Sosyal Bilimler Enstitüsü için Tıklayınız.

YÖK tarafından 26 Mart 2020 tarihli basın açıklamasıyla üniversitelerde 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğretim sürecinin yalnızca uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesine karar verildiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecini 23-27 Mart haftasında deneme olarak başlatmış bulunmaktadır. Bu süreçte UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordineli olarak çalışarak uzaktan eğitim sistemindeki aksaklıklar tespit edilmiş ve sistem hazır duruma getirilmiştir. Üniversitemiz öz kaynakları ile geliştirilen UZEM sistemi 30 Mart tarihinden itibaren kesintisiz olarak çalışmaya başlayacak olup sisteme sadece akademisyenler online olarak giriş yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz ise akademisyenler sistem üzerinde sanal sınıf açtıktan sonra kurumsal öğrenci e-postalarına gönderilen link ile derslere katılım sağlayacaktır.

Bu bağlamda, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm dersler mevcut haftalık ders programında belirtildiği şekilde Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi olan Öğrenme Yönetim Sistemi (onlinekampus.yildiz.edu.tr) üzerinden senkron olarak yapılmaya başlanmıştır (Uzaktan eğitim  yöntemiyle verilecek derslerin teorik kısımları ve bilgisayar ortamında yapılabilen uygulamaları da kapsamaktadır.).

Uzaktan öğretim ile ilgili bilgilere ulaşmak için Tıklayınız.

- YÖK'ün basın açıklamasında da belirtildiği üzere Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında olmayan programlar/dersler ve uygulamalı dersler belirlenecek takvim kapsamında yaz aylarında tamamlanacaktır. Dönem içi/dönem sonu değerlendirmeler ve sınavlar ile ilgili uygulanacak olan yöntem ile ilgili çalışmalar Üniversite Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Bu konuda alınacak kararlar en kısa zamanda duyurulacaktır.

- Yıldız ve Davutpaşa kampüslerinde bulunan tüm derslikler kullanıma kapatılmıştır.

- YÖK’ün ilan ettiği Yeni Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik eğitim kararları doğrultusunda Üniversitemizde, 2019-2020 Akademik yılı Bahar Yarıyılında öğretim faaliyetleri (lisans, lisansüstü, YILDIZSEM) uzaktan eğitimle sürdürülecektir.  

- YILDIZ-SEM bünyesinde verilecek olan eğitimlerde uzaktan öğretime geçilecek olup, kursiyerlere bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi uyarınca üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin iş sözleşmeleri geçici süreyle askıya alınarak birimlerindeki çalışmaları durdurulmuştur.

http://www.sks.yildiz.edu.tr/duyurular/K%C4%B1smi-Zamanl%C4%B1-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan-%C3%96%C4%9Frencilerimiz-(KZ%C3%96)-Hakk%C4%B1nda/270

 

Çevrimiçi Final Sınavları Usul ve Esasları

YTÜ Online Kampüs Sınav Modülü üzerinden Uzaktan Eğitim yoluyla online (çevrimiçi) uygulanacak final (yarıyıl sonu) sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

YTÜ 2019-2020 Bahar Dönemim Yarıyıl Sonu Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

 

Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Bilgilendirme

Sınav modülü için hazırlanan bilgilendirme videosunda açıklama alanında yer alan “Sorulara verdiğiniz her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabınızı götürmektedir. Bilmediğiniz soruları boş bırakınız.” İfadesi örnek amaçlı yazılmış bir açıklamadır. Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sınavlarda yanlış cevapların doğru cevapları götürme durumu hocalarımızın kendi tercihine bırakılmıştır.

Mobil cihazlarınızdan (telefon, tablet vb.) çoktan seçmeli sınav aktivitesine katılabilirsiniz.

 

YTÜYÖS-2020 SINAV TAKVİMİ

Tüm dünyada yaşanan uluslararası seyahat ve vize kısıtlamaları nedeniyle YTÜYÖS-2020 sınavları takvimi güncellendi.

Güncel takvim için Tıklayınız.

Detaylı bilgi için http://www.admissions.yildiz.edu.tr/sayfa/61 adresini ziyaret ediniz.

 

 

 

 

Öğrenci Belgesi, Mezunlar için Öğrenim Belgesi (Transkript), Mezuniyet Belgesi

Adı geçen belgelere erişim elektronik olarak sağlanabildiğinden, COVID-19 tedbirleri kapsamında bu belgeler bir süreliğine Üniversitemiz birimlerince elden verilemeyecektir. Yukarıda adı geçmeyen ve ihtiyacınız durumunda temini gereken bilgi ve belgeler için ilgili birim/birimlere ait web sayfalarında yer alan kurumsal e-posta üzerinden iletişime geçmeniz uygun olacaktır.

Kütüphanelerimizden ödünç aldığınız kitapların koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemler gereği iade sürelerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre :

Pandemi öncesi ödünç alınıp iade tarihi 16 Mart - 15 Haziran 2020 arası olan tüm ödünç alınan kitapların iade süresi 21 Eylül 2020 tarihine kadar  uzatılmıştır. Bu zaman diliminde okuyucularımızın kitapları sistem tarafından otomatik olarak uzatılacağından herhangi bir gecikme cezası olmayacaktır.

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/duyurular/%C3%96d%C3%BCn%C3%A7-Al%C4%B1nan-Kitaplar-Hakk%C4%B1nda/549

Merkez ve Yıldız Şube Kütüphanesi 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm çalışma birimleriyle birlikte tedbir amaçlı olarak okuyucu hizmetlerine geçici olarak kapalı olacaktır.

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/duyurular/Koronavir%C3%BCs-Tedbiri-Hakk%C4%B1nda/526

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararı gereği:

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana Programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine karar verilmiştir.

Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönem öğrencilerin ders intibakları hususundam mağduriyet yaşamamalarım için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına karar verilmiştir.

Erasmus öğrencilerinin yurtdışından Türkiye’ye gelişleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ilgili son duyurusu kapsamındadır. Açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/cumhurbaskani-erdoganin-talimatlariyla-cumhurbaskani-yardimcisi-oktayin-baskanliginda-gerceklestirilen-toplantiya-iliskin-aciklama

http://www.ytuinternational.yildiz.edu.tr/events/38/COVID-19-Bilgilendirme

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği kurallara uyması azami önem taşımaktadır.

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararı gereği; Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki akademik, idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine karar verilmiştir.

Üniversitemiz kampüslerindeki kampüs içinde kapalı/açık alanlarda gerçekleştirilecek tüm sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler iptal edilmiştir. Bu etkinliklere Üniversite tarafından desteklenenler, dış paydaş tarafından desteklenenler ve öğrenci etkinlikleri ile kapalı spor tesislerindeki tüm etkinlikler dahildir.

Mart-Nisan döneminde yapılması planlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. 

YTÜ Spor tesislerinin tümü kullanıma kapatılmıştır. (Yüzme havuzu, fitness, kapalı spor salonu, halı saha)

Covid-19 ile mücadele kapsamında  01.06.2020 Pazartesi günü itibariyle normalleşme süreci 1. aşamada Beşiktaş (alakart yemek salonu) ve Davutpaşa (personel yemek salonu) kampüs yemekhanelerimizde kumanya hizmeti olarak başlayacaktır. 

 

http://www.sks.yildiz.edu.tr/duyurular/Normalle%C5%9Fme-S%C3%BCrecinde-Yemek-Hizmetleri-ve-Yemekhanelerin-Kullan%C4%B1m%C4%B1-Hakk%C4%B1nda/276

24 Mart 2020 Salı gününden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, Personel servis araçları giriş saatleri en geç 09.40, çıkış saatleri ise 16.00 olarak güncellenmiştir.

Cevizlibağ ve Kampüs içi ring servis hizmeti 13.04.2020 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar verilmeyecektir.

http://www.sks.yildiz.edu.tr/duyurular/Ring-Servis-Hizmetleri-Hakk%C4%B1nda/273

Davutpaşa Kampüs içi ring servis hizmeti; üniversitemizin resmi araçları tarafından 13.04.2020 Pazartesi gününden itibaren aşağıda belirtilen saatlerde hizmet verecektir.

Davutpaşa Kampüs içi ring servis saatleri:  09:45 - 10:15 - 12:00 - 14:00 - 15:15

http://www.yildiz.edu.tr/etkinlikler/7089/Ring-Ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Saatleri-Hk-

Üniversitemiz Davutpaşa Kampüsü PTT Şubesi 18.03.2020 tarihinden itibaren 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. 

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararı gereği:

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimiz (Türk ve Yabancı Uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde 14 gün eğitime devam edemeyecekleri hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen öğrencilerimizin ve mensuplarımızın “Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün evden çıkılmamalı” uyarısı doğrultusunda kampüslere gelmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimizin/mensuplarımızın aile hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına başvurmaları, pasaport bilgileri teyidi sonrasında yurda giriş yaptıkları tarih dikkate alınarak 14 güne tamamlamak üzere sağlık raporu almaları, 14 günlük “evde izleme (karantina)” sürecinde devamsızlık ve sınav hakları için yurtdışından dönüş belgelerini dekanlıklara, personelin ise bağlı oldukları birime vermeleri gerekmektedir.

- Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kişisel hijyen ve el yıkama kurallarının ofis ve ev ortamında uygulanması halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.

- Kişisel hijyenin sağlanması  ve enfeksiyon riskinin azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme afişleri yurtlarımıza, yemekhanelerimize, fakültelerimize asılmış ve diğer tüm birimlerimize dağıtılmıştır.

Ofis Hijyen Kuralları: Kapalı ofis ortamlarında temiz hava sirkülasyonu ve hijyenin sağlanması amacıyla her saat başına en az 5 dakika olacak şekilde ofislerin havalandırılması önerilmektedir.

Ring Servis Araçlarının Hijyenik Bakımları: Üniversitemiz Ring hizmeti sağlayan araçlarımız 08.03.2020 tarihinde özellikle coronavirüs ve mevsimsel virüsleri yok etmek amacı ile; konuya hassasiyetle yaklaşılarak, dünya standartlarının üstünde olan 80 PPM nano gümüş yoğunluğunda, kimyasal içermeyen, insan sağlığına hiçbir şekilde zararı olmayan özel formüllü ve alkol, amonyak, antibiyotik vb. başkaca kanserojen madde ve parfüm içermeyen, havalandırma sistemlerinde ki lejyoner mikrobun yayılmasını engelleyici anti-viral etkili dezenfekte işlemi ULV cihazı ile (Ultra Low Volume - Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sis üretir) gerçekleştirilmiştir.           

Üniversitemizde gerçekleştirilen strelizasyon faaliyetleri: Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 vakaları neticesinde ülkemiz genelinde sağlık tedbirleri artırılmıştır. Bu tedbirlere yönelik olarak üniversitemiz kampüslerinde hafta sonundan itibaren tüm mekanlarda sterilizasyon faaliyetleri  yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda tüm idari birimler, sınıflar, laboratuarlar ve ofisler öncelikli olmak üzere tüm mekanlar sterilizasyon işleminden geçirilmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm akademik ve idari mensuplarımızdan kişisel odalarını mesai saatleri içerisinde açık tutmaları, mesai saatleri dışında ise ulaşılabilir olmasını sağlamaları beklenmektedir.

- Dış ortamla teması en aza indirmek amacıyla kampüslere paket servis istenmemesi tavsiye edilmektedir.

- YTÜ resmi web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarından Yeni Koronavirüsten koruma yöntemleri ve risk azaltma bilgileri paylaşılmıştır.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirmesi:  Yeni Koronavirüs (COVID-19)ile ilgili en güncel bilgilere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz

http://bit.ly/covid19yenisayfa

Sağlık Bakanlığı'nın ellerin yıkanması ve enfeksiyonlardan korunma yolları ile ilgili broşürlerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

http://bit.ly/elyikamabilgisi , http://bit.ly/enfeksiyonriskiniazaltin

http://www.sks.yildiz.edu.tr/sks/7/YEN%C4%B0-KORONAV%C4%B0R%C3%9CS-(2019-nCoV)-Bilgilendirmesi/14

 

Yukarıdaki düzenlemeler bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.

Tüm dünyada tedirginlik yaratan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ulusal ve yerel düzeyde alınan önlemler artırılmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak önceliğimiz, öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda tüm gelişmeler yakinen takip edilmektedir. 

Toplum sağlığını korumaya yönelik adımlarla ilgili güncel bilgilerin düzenli olarak paylaşımına devam edilecektir. Bu nedenle kurumsal e-postalarınızı, web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi tavsiye ederiz.

İçinde olduğumuz olağanüstü şartlar doğrultusunda geçiş yapılan yeni uzaktan eğitim döneminin başarı getirmesini diler, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin başarısı için göstereceğiniz hassasiyet ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

YTÜ Rektörlüğü

 

YÖK tarafından Koronovirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin  Öneriler Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde duyurulmuştur.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx

- 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler hakkındaki 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için Tıklayınız.

   

   

   

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'NUN YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU: 1

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Koronavirüs Hastalığına (COVİD-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verildi.

Bu karar “tedbir" amaçlı olup, kararın amacına ulaşması için bu sürecin akademimizde “sükûnetli ve dikkatli" bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit söylem ve uygulamalara yer verilmemelidir. Devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere uyulması önemlidir.

Bütün yükseköğretim kurumlarımızda koronavirüs hastalığına yönelik süreçte “YÖK'ün koordinasyonunda" devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edilecektir.

Bu amaçla yükseköğretim kurumlarımızdan koronavirüs ile ilgi süreçleri yürütecek bir Rektör Yardımcısının belirlenmesi istenmiştir. Bu kişilerin isimleri Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmiş olup kendileri YÖK arasında sürekli ve doğrudan bir ilişki tesis edildi.

YÖK Yürütme Kurulu Başkan Saraç'ın başkanlığında toplanarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki COVİD-19 pandemisi sürecini görüşmüş ve toplantı neticesinde alınan kararları üniversitelere bir yazı ile iletmiştir. Buna göre;

1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,

2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,

3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,

6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,

8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,

9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,

10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına, ​

DİĞER MANŞETLER