HABERLER
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Teknoloji Transfer İlanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden;

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’na uygun olarak Yıldız Teknik Üniversitesi sınai mülkiyet portföyüne dahil edilmiş olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ticarileştirme faaliyetleri yürütülen fikri ürünlerin, nihai endüstriyel ürün haline gelmesi; Üniversite hak sahipliğindeki bu fikri ürünlerin sanayiye transferi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda; Yıldız Teknik Üniversitesi, teknoloji hazırlık seviyesi (THS) ürünleşme için yeterli aşamaya getirilmiş olan fikri ürünlerini ve bunlara dair fikri ve sınai mülkiyetlerini, kamu yararı açısından, söz konusu fikri ürünü endüstriyel ürün haline getirebilecek kabiliyete sahip kurum, kuruluş ve firmalara lisans veya devir yoluyla transfer etmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda tanımı yapılmış olan teknoloji ve bilgileri verilmiş olan fikri ürün, öncelikle yerli, milli, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara transfer edilecektir.

Teknoloji Başlığı: ANTİBAKTERİYEL VE BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ FAZLAR (FİLLERS) KULLANILARAK FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP DENTAL KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ

Teknoloji Tanımı: Fikri ürün, ışık kürü ile uygulanan ve polimerize olabilen, kompozit dolgu malzemelerinin rejeneratif ve antibakteriyel özelliklerinin arttırılmasını sağlayan ve destekleyici faz sistemi olarak ß-trikalsiyum fosfat (ß-TCP), nanokristalin selüloz (NCC), hidroksiapatit partiküller/fiberler/whiskerlar, Al-Sr-OF ve Al-Sr-Si-OF ve/veya bu malzemelerin karışımlarını içeren restoratif amaçlı akrilik dental kompozit dolgu malzemesi ve bahsedilen dental kompozit dolgu malzemesinin üretim yöntemi ile ilgilidir.

Teknolojinin Avantajları: Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan kompozit dolgu malzemesi, mevcut piyasada bulunan kompozit dolgu malzemeleri ile karşılaştırıldığında; antimikrobiyal özellikleri arttırılmış, polimerizasyon büzülmesi düşürülmüş, dolgu – diş kenar uyumu arttırılmış, ikincil çürükleri önleyen, remineralizasyon özelliği geliştirilmiş bir kompozit dolgu malzemesidir.

Teknoloji Transferine Konu Sınai Mülkiyetler: Yukarıda bilgileri verilmiş olan teknoloji ile ilgili, Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlemleri devam eden iki adet (Başvuru numaraları: TR 2017/23110 ve TR 2018/19265) ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü nezdinde işlemleri devam eden bir adet (Başvuru numarası: PCT/TR2018/050925) başvurudan oluşan patent ailesi bulunmaktadır.

Teknoloji Transfer Modeli: Yıldız Teknik Üniversitesi, sanayi tarafından kullanılabilecek durumda olan fikri ürünlerini ve bunlara bağlı sınai mülkiyetlerini, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından öngörülen koşulları sağlayan istekli kurum, kuruluş ve firmalara, bir lisans veya devir bedeli ve satış rakamlarına bağlı alınacak royalti gelirleri karşılığından lisanslama veya devir yoluyla transfer etmeye hazırdır.

Çağrı Tarihi: 05.11.2019 Geçerlilik Süresi: 18.11.2019

Bilgi için:   Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

                   Adres: Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Yerleşkesi Teknopark Yönetim Binası 1. Kat 34220 Esenler – İstanbul

                   Tel:  +90 212 483 70 07 / 101