HABERLER
YTÜ Çevrim İçi Akademik Ödül Töreni

2019 yılı başarıları ödüllendirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durumda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) gibi kurumların ayrı ayrı projelerinde yer alırken, 2019 yılında yapılan akademik çalışmaları ödüllendirmek üzere çevrim içi olarak Akademik Ödül Törenini gerçekleştirdi.

2019 takvim yılında; yayın, proje ve Fikri Sinai Mülki Haklar dallarında yapılan çalışmalarda üstün başarı göstererek üniversite genelinde ve fakülte bazında dereceye girenler ödüllendirildi.

Akademik çalışmalarda: dergi etki faktörü ve yazar sayısına göre ağırlıklandırılmış puanlama usulü ışığında uluslararası bilimsel makale çalışmaları, kitap çalışmaları, proje faaliyetleri, ve fikri sınai mülki hakları kapsamında değerlendirilmeler dikkate alındı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi kapsamında dereceye giren akademisyenlere ödülleri, 9 Temmuz’da Rektör Prof. Dr. Bahri ŞAHİN, rektör yardımcıları ve dekanlar tarafından tevcih edildi.

Üniversite genelinde 372 akademisyen teşvik almaya hak kazanırken Fakülte ve Üniversite çapında dereceye girenler ise ayrıca Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi.

Üniversite genelinde yapılan yayınlara göre ilk üç sırayı paylaşan öğretim üyelerimiz:

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE

- Kimya-Metalürji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Melike Elif BİLDİRİCİ

 

Proje dalında dereceye giren öğretim üyelerimiz:

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim Üyemiz Sayın Doç. Dr. Berna AYAT AYDOĞAN

- İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim Üyemiz Sayın Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN

- Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz Sayın Prof. Dr. Demet KARACA BALTA

- Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Sayın Doç. Dr. Şaban PUSAT

- Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz Sayın Prof. Dr. Lokman TORUN

- Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

- Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim Elemanımız Sayın Arş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN

 

Fikri Sınai Mülki Hakkı (FSMH) dalında dereceye giren öğretim elemanlarımız:

Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Ahmet KOYUN

- Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Serap GÜNEŞ

- Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL

- Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Sayın Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN